1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎2.6% ‎-4.3% ‎-1.3% ‎4.5%

شساخت

بازار پایه زرد فرابورس
آخرین قیمت: -2.80% 43,400
قیمت پایانی: 44,600
حجم معاملات: 29,754
ارزش معاملات: ‎1.3‎ B
حجم مبنا: ‎1.0‎ M
تعداد معاملات: 41
کمترین قیمت: 43,350
بیشترین قیمت: 44,250
‎4,720 :EPS
‎9 :P/E
44,650 47,329
41,971

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد شساخت


24 29,754 (100.00%)
حقیقی
12 29,754 (100.00%)
0 0 (0.00%)
حقوقی
0 0 (0.00%)
میانگین خرید هر کد حقیقی5 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
14 میلیون تومان 35 میلیون تومان 28 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی11 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
22 میلیون تومان 20 میلیون تومان 19 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0.83 2.54 2.06
خروج پول حقیقی : 0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎1 میلیارد تومان ‎1 میلیارد تومان ‎1 میلیارد تومان

توضیحات نماد شساخت

شساخت (مهندسی و ساختمان صنایع نفت) : شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت در انجام و ارائه خدمات به صورت پیمانکاری عمومی، انجام کلیه فعالیتها و عملیات مهندسی، طراحی و اجرای پروژه های مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی در داخل و خارج از کشور، سرمایه گذاری و تاسیس شرکت های نفتی و مشارکت و یا خرید سهام شرکتها، پیش راه اندازی، تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات نفتی و صنعتی و سرمایه گذاری در توسعه میادین و اکتشاف و تولید نفت و گاز(E & P) فعالیت دارد. مدیرعامل: غلامرضا منوچهری اردستانی، مدیر مالی: محمد رضا باقرزاده انصاری، سرمایه: 2519042
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم شساخت در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/03 43,500
(‎-2.90)
44,650
(‎-0.33)
133,612 ‎6.0‎ B 1.51 ‎-
1401/03/02 43,900
(‎-2.77)
44,800
(‎-0.78)
314,987 ‎14.1‎ B 0.99 ‎-
1401/03/01 45,250
(‎-0.55)
45,150
(‎-0.77)
374,171 ‎16.9‎ B 1.04 ‎‎-3.5‎ B
1401/02/31 44,200
(‎-2.96)
45,500
(‎-0.11)
25,748 ‎1.2‎ B 0.09 ‎-
1401/02/28 44,400
(‎-2.95)
45,550
(‎-0.44)
148,280 ‎6.8‎ B 0.19 ‎-
1401/02/27 44,650
(‎-2.93)
45,750
(‎-0.54)
254,781 ‎11.7‎ B 0.58 ‎-
1401/02/26 45,500
(‎-0.87)
46,000
(‎0.22)
239,812 ‎11.0‎ B 1.36 ‎-
1401/02/25 46,600
(‎2.98)
45,900
(‎1.44)
511,820 ‎23.5‎ B 1.13 ‎‎2.2‎ B
1401/02/24 45,300
(‎2.95)
45,250
(‎2.84)
977,157 ‎44.2‎ B 0.54 ‎‎8.9‎ B
1401/02/21 44,550
(‎2.89)
44,000
(‎1.62)
697,334 ‎30.7‎ B 0.83 ‎-

گروه: استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
حفاری 4,514 4,496 ‎2.0‎ میلیون ‎9.2‎ میلیارد -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شركت تلاش گستران آينده-سهامي خاص- ‎2 B 73.25% 0
شركت سرمايه گذاري هامون سپاهان-سهامي عام- ‎430 M 17.07% 0
شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان-سهامي عام- ‎148 M 5.88% 0
جمع کل سهامداران درصدی 96.20%
تعداد کل سهام شرکت ‎2.5‎ B
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎3.0‎ M
میانگین قیمت معامله شده 45,394 ریال
موضوع فعالیت
انجام و ارائه خدمات به صورت پیمانکاری عمومی،نجام کلیه فعالیتها و عملیات مهندسی،طراحی و اجرایی مربوط به پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی در داخل و خارج از کشور،سرمایه گذاری و تاسیس شرکت و مشارکت و یا خرید سهام شرکتها،پیش راه اندازی ، راه اندازی تعمییر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات نفتی و صنعتی و سرمایه گذاری در توسعه میادین و اکتشاف و تولید نفت و گاز(E & P).
جزئیات فعالیت
شساخت (مهندسی و ساختمان صنایع نفت) : شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت در انجام و ارائه خدمات به صورت پیمانکاری عمومی، انجام کلیه فعالیتها و عملیات مهندسی، طراحی و اجرای پروژه های مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی در داخل و خارج از کشور، سرمایه گذاری و تاسیس شرکت های نفتی و مشارکت و یا خرید سهام شرکتها، پیش راه اندازی، تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات نفتی و صنعتی و سرمایه گذاری در توسعه میادین و اکتشاف و تولید نفت و گاز(E & P) فعالیت دارد. مدیرعامل: غلامرضا منوچهری اردستانی، مدیر مالی: محمد رضا باقرزاده انصاری، سرمایه: 2519042
مدیر عامل
غلامرضا منوچهري اردستاني
مدیر مالی
محمد رضا باقرزاده انصاری
نشانی
تهران خیابان کامرانیه جنوبی نبش کوچه پیروز پلاک 2
تلفن
فکس
پست الکترونیک
سال مالی
12/29
سرمایه
2,519,042
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 41 0 62 0
حجم معاملات 133,612 0 133,612 0
ارزش معاملات ‎6.0‎ B 0 ‎6.0‎ B 0
قدرت ‎14.6‎ M - ‎9.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.51
جریان پول حقیقی 0
1401/03/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 70 0 69 0
حجم معاملات 314,987 0 314,987 0
ارزش معاملات ‎14.1‎ B 0 ‎14.1‎ B 0
قدرت ‎20.2‎ M - ‎20.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.99
جریان پول حقیقی 0
1401/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 76 1 100 1
حجم معاملات 296,980 77,191 373,971 200
ارزش معاملات ‎13.4‎ B ‎3.5‎ B ‎16.9‎ B ‎9.0‎ M
قدرت ‎17.6‎ M ‎348.5‎ M ‎16.9‎ M 903,000
نسبت خریدار به فروشنده 1.04
جریان پول حقیقی ‎-3.5‎ B
1401/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 33 0 3 0
حجم معاملات 25,748 0 25,748 0
ارزش معاملات ‎1.2‎ B 0 ‎1.2‎ B 0
قدرت ‎3.6‎ M - ‎39.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.09
جریان پول حقیقی 0
1401/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 105 0 20 0
حجم معاملات 148,280 0 148,280 0
ارزش معاملات ‎6.8‎ B 0 ‎6.8‎ B 0
قدرت ‎6.4‎ M - ‎33.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.19
جریان پول حقیقی 0
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 145 0 84 0
حجم معاملات 254,781 0 254,781 0
ارزش معاملات ‎11.7‎ B 0 ‎11.7‎ B 0
قدرت ‎8.0‎ M - ‎13.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.58
جریان پول حقیقی 0
1401/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 100 0 136 0
حجم معاملات 239,812 0 239,812 0
ارزش معاملات ‎11.0‎ B 0 ‎11.0‎ B 0
قدرت ‎11.0‎ M - ‎8.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.36
جریان پول حقیقی 0
1401/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 109 0 111 2
حجم معاملات 511,820 0 463,024 48,796
ارزش معاملات ‎23.5‎ B 0 ‎21.3‎ B ‎2.2‎ B
قدرت ‎21.6‎ M - ‎19.1‎ M ‎112.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.13
جریان پول حقیقی ‎2.2‎ B
1401/02/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 195 0 84 2
حجم معاملات 977,157 0 779,895 197,262
ارزش معاملات ‎44.2‎ B 0 ‎35.3‎ B ‎8.9‎ B
قدرت ‎22.7‎ M - ‎42.0‎ M ‎446.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.54
جریان پول حقیقی ‎8.9‎ B
1401/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 161 0 133 0
حجم معاملات 697,334 0 697,334 0
ارزش معاملات ‎30.7‎ B 0 ‎30.7‎ B 0
قدرت ‎19.1‎ M - ‎23.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.83
جریان پول حقیقی 0
1401/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 51 0
حجم معاملات 141,440 0 141,440 0
ارزش معاملات ‎6.1‎ B 0 ‎6.1‎ B 0
قدرت ‎306.2‎ M - ‎12.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 25.50
جریان پول حقیقی 0
1401/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 60 1 55 1
حجم معاملات 336,743 23,114 167,857 192,000
ارزش معاملات ‎14.5‎ B ‎996.2‎ M ‎7.2‎ B ‎8.3‎ B
قدرت ‎24.2‎ M ‎99.6‎ M ‎13.2‎ M ‎827.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.84
جریان پول حقیقی ‎7.3‎ B
1401/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 75 0 62 0
حجم معاملات 247,726 0 247,726 0
ارزش معاملات ‎10.6‎ B 0 ‎10.6‎ B 0
قدرت ‎14.1‎ M - ‎17.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.83
جریان پول حقیقی 0
1401/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 111 0 111 0
حجم معاملات 482,427 0 482,427 0
ارزش معاملات ‎20.4‎ B 0 ‎20.4‎ B 0
قدرت ‎18.4‎ M - ‎18.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1401/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 53 0 35 0
حجم معاملات 70,957 0 70,957 0
ارزش معاملات ‎3.0‎ B 0 ‎3.0‎ B 0
قدرت ‎5.6‎ M - ‎8.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.66
جریان پول حقیقی 0
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 133 0 38 0
حجم معاملات 229,629 0 229,629 0
ارزش معاملات ‎9.6‎ B 0 ‎9.6‎ B 0
قدرت ‎7.3‎ M - ‎25.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.29
جریان پول حقیقی 0
1401/02/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 76 0 35 1
حجم معاملات 90,262 0 81,452 8,810
ارزش معاملات ‎3.8‎ B 0 ‎3.4‎ B ‎372.2‎ M
قدرت ‎5.0‎ M - ‎9.8‎ M ‎37.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.51
جریان پول حقیقی ‎372.2‎ M
1401/02/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 60 0 59 1
حجم معاملات 110,740 0 110,540 200
ارزش معاملات ‎4.7‎ B 0 ‎4.7‎ B ‎8.5‎ M
قدرت ‎7.8‎ M - ‎7.9‎ M 846,000
نسبت خریدار به فروشنده 0.99
جریان پول حقیقی ‎8.5‎ M
1401/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 70 1 37 1
حجم معاملات 160,942 35,000 191,214 4,728
ارزش معاملات ‎6.8‎ B ‎1.5‎ B ‎8.1‎ B ‎200.2‎ M
قدرت ‎9.7‎ M ‎148.2‎ M ‎21.9‎ M ‎20.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.44
جریان پول حقیقی ‎-1.3‎ B
1401/02/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 40 1 38 0
حجم معاملات 103,248 15,000 118,248 0
ارزش معاملات ‎4.4‎ B ‎637.5‎ M ‎5.0‎ B 0
قدرت ‎11.0‎ M ‎63.8‎ M ‎13.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.83
جریان پول حقیقی ‎-637.5‎ M
1401/02/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 35 1 26 0
حجم معاملات 55,019 10,000 65,019 0
ارزش معاملات ‎2.3‎ B ‎425.5‎ M ‎2.8‎ B 0
قدرت ‎6.7‎ M ‎42.6‎ M ‎10.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.63
جریان پول حقیقی ‎-425.5‎ M
1401/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 62 0 40 0
حجم معاملات 173,556 0 173,556 0
ارزش معاملات ‎7.4‎ B 0 ‎7.4‎ B 0
قدرت ‎11.9‎ M - ‎18.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.65
جریان پول حقیقی 0
1401/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 37 0 30 0
حجم معاملات 75,240 0 75,240 0
ارزش معاملات ‎3.2‎ B 0 ‎3.2‎ B 0
قدرت ‎8.7‎ M - ‎10.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.81
جریان پول حقیقی 0
1401/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 85 1 76 0
حجم معاملات 179,419 1,000 180,419 0
ارزش معاملات ‎7.7‎ B ‎42.8‎ M ‎7.7‎ B 0
قدرت ‎9.0‎ M ‎4.3‎ M ‎10.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.89
جریان پول حقیقی ‎-42.8‎ M
1401/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 105 1 40 1
حجم معاملات 92,911 10,000 102,283 628
ارزش معاملات ‎4.0‎ B ‎428.0‎ M ‎4.4‎ B ‎26.9‎ M
قدرت ‎3.8‎ M ‎42.8‎ M ‎10.9‎ M ‎2.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.35
جریان پول حقیقی ‎-401.1‎ M
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 124 1 42 0
حجم معاملات 176,591 15,000 191,591 0
ارزش معاملات ‎7.6‎ B ‎643.5‎ M ‎8.2‎ B 0
قدرت ‎6.1‎ M ‎64.4‎ M ‎19.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.31
جریان پول حقیقی ‎-643.5‎ M
1401/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 104 0 30 0
حجم معاملات 123,439 0 123,439 0
ارزش معاملات ‎5.3‎ B 0 ‎5.3‎ B 0
قدرت ‎5.1‎ M - ‎17.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.29
جریان پول حقیقی 0
1401/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 52 1 29 0
حجم معاملات 38,423 15,271 53,694 0
ارزش معاملات ‎1.7‎ B ‎660.5‎ M ‎2.3‎ B 0
قدرت ‎3.2‎ M ‎66.0‎ M ‎8.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.40
جریان پول حقیقی ‎-660.5‎ M
1401/01/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 78 0 32 0
حجم معاملات 83,212 0 83,212 0
ارزش معاملات ‎3.6‎ B 0 ‎3.6‎ B 0
قدرت ‎4.6‎ M - ‎11.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.41
جریان پول حقیقی 0
1401/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 98 1 40 0
حجم معاملات 148,790 628 149,418 0
ارزش معاملات ‎6.5‎ B ‎27.3‎ M ‎6.5‎ B 0
قدرت ‎6.6‎ M ‎2.7‎ M ‎16.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.41
جریان پول حقیقی ‎-27.3‎ M
1401/01/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 57 1 18 0
حجم معاملات 53,573 160,000 213,573 0
ارزش معاملات ‎2.3‎ B ‎7.0‎ B ‎9.3‎ B 0
قدرت ‎4.1‎ M ‎697.6‎ M ‎51.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.08
جریان پول حقیقی ‎-7.0‎ B
1401/01/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 56 0 23 0
حجم معاملات 112,015 0 112,015 0
ارزش معاملات ‎4.9‎ B 0 ‎4.9‎ B 0
قدرت ‎8.8‎ M - ‎21.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.41
جریان پول حقیقی 0
1401/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 44 0 23 0
حجم معاملات 101,866 0 101,866 0
ارزش معاملات ‎4.5‎ B 0 ‎4.5‎ B 0
قدرت ‎10.2‎ M - ‎19.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.52
جریان پول حقیقی 0
1401/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 45 1 27 0
حجم معاملات 83,856 9,729 93,585 0
ارزش معاملات ‎3.7‎ B ‎429.5‎ M ‎4.1‎ B 0
قدرت ‎8.2‎ M ‎43.0‎ M ‎15.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.54
جریان پول حقیقی ‎-429.5‎ M
1401/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 56 0 28 0
حجم معاملات 60,450 0 60,450 0
ارزش معاملات ‎2.7‎ B 0 ‎2.7‎ B 0
قدرت ‎4.8‎ M - ‎9.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 27 0 21 0
حجم معاملات 26,987 0 26,987 0
ارزش معاملات ‎1.2‎ B 0 ‎1.2‎ B 0
قدرت ‎4.4‎ M - ‎5.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.78
جریان پول حقیقی 0
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 74 0 20 0
حجم معاملات 71,202 0 71,202 0
ارزش معاملات ‎3.2‎ B 0 ‎3.2‎ B 0
قدرت ‎4.3‎ M - ‎15.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.27
جریان پول حقیقی 0
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 23 0 43 1
حجم معاملات 58,220 0 57,220 1,000
ارزش معاملات ‎2.6‎ B 0 ‎2.5‎ B ‎44.5‎ M
قدرت ‎11.3‎ M - ‎5.9‎ M ‎4.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.90
جریان پول حقیقی ‎44.5‎ M
1400/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 52 0 36 0
حجم معاملات 149,086 0 149,086 0
ارزش معاملات ‎6.6‎ B 0 ‎6.6‎ B 0
قدرت ‎12.7‎ M - ‎18.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.69
جریان پول حقیقی 0
1400/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 47 0 7 1
حجم معاملات 51,769 0 40,740 11,029
ارزش معاملات ‎2.3‎ B 0 ‎1.8‎ B ‎491.3‎ M
قدرت ‎4.9‎ M - ‎25.9‎ M ‎49.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.19
جریان پول حقیقی ‎491.3‎ M
1400/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 60 1 3 0
حجم معاملات 50,538 2,000 52,538 0
ارزش معاملات ‎2.3‎ B ‎89.2‎ M ‎2.3‎ B 0
قدرت ‎3.8‎ M ‎8.9‎ M ‎78.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.05
جریان پول حقیقی ‎-89.2‎ M
1400/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 32 0 10 0
حجم معاملات 32,639 0 32,639 0
ارزش معاملات ‎1.5‎ B 0 ‎1.5‎ B 0
قدرت ‎4.6‎ M - ‎14.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.31
جریان پول حقیقی 0
1400/12/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 20 0 22 0
حجم معاملات 27,887 0 27,887 0
ارزش معاملات ‎1.2‎ B 0 ‎1.2‎ B 0
قدرت ‎6.2‎ M - ‎5.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.10
جریان پول حقیقی 0
1400/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 49 1 25 2
حجم معاملات 151,479 1,000 87,479 65,000
ارزش معاملات ‎6.8‎ B ‎44.7‎ M ‎3.9‎ B ‎2.9‎ B
قدرت ‎13.8‎ M ‎4.5‎ M ‎15.6‎ M ‎145.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.88
جریان پول حقیقی ‎2.9‎ B
1400/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 27 1 12 2
حجم معاملات 84,900 1,000 40,700 45,200
ارزش معاملات ‎3.8‎ B ‎44.9‎ M ‎1.8‎ B ‎2.0‎ B
قدرت ‎14.1‎ M ‎4.5‎ M ‎15.2‎ M ‎101.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.93
جریان پول حقیقی ‎2.0‎ B
1400/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 25 1 16 2
حجم معاملات 45,168 3,000 31,493 16,675
ارزش معاملات ‎2.0‎ B ‎135.0‎ M ‎1.4‎ B ‎750.4‎ M
قدرت ‎8.1‎ M ‎13.5‎ M ‎8.9‎ M ‎37.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.92
جریان پول حقیقی ‎615.4‎ M
1400/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 53 1 12 2
حجم معاملات 194,805 8,000 89,230 113,575
ارزش معاملات ‎8.8‎ B ‎360.4‎ M ‎4.0‎ B ‎5.1‎ B
قدرت ‎16.6‎ M ‎36.0‎ M ‎33.5‎ M ‎255.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.49
جریان پول حقیقی ‎4.8‎ B
1400/12/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 28 0 19 1
حجم معاملات 85,661 0 55,661 30,000
ارزش معاملات ‎3.9‎ B 0 ‎2.5‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎13.8‎ M - ‎13.3‎ M ‎135.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.04
جریان پول حقیقی ‎1.4‎ B
1400/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 14 2 22 0
حجم معاملات 30,255 215,109 245,364 0
ارزش معاملات ‎1.4‎ B ‎9.7‎ B ‎11.1‎ B 0
قدرت ‎9.8‎ M ‎487.2‎ M ‎50.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.19
جریان پول حقیقی ‎-9.7‎ B
1400/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 16 1 19 0
حجم معاملات 27,304 114,591 141,895 0
ارزش معاملات ‎1.2‎ B ‎5.2‎ B ‎6.4‎ B 0
قدرت ‎7.7‎ M ‎519.1‎ M ‎33.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.23
جریان پول حقیقی ‎-5.2‎ B
1400/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 15 1 20 0
حجم معاملات 24,713 32,848 57,561 0
ارزش معاملات ‎1.1‎ B ‎1.5‎ B ‎2.6‎ B 0
قدرت ‎7.5‎ M ‎148.8‎ M ‎13.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.57
جریان پول حقیقی ‎-1.5‎ B
1400/12/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 1 22 0
حجم معاملات 24,196 31,101 55,297 0
ارزش معاملات ‎1.1‎ B ‎1.4‎ B ‎2.5‎ B 0
قدرت ‎11.0‎ M ‎140.9‎ M ‎11.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.96
جریان پول حقیقی ‎-1.4‎ B
1400/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 14 3 24 0
حجم معاملات 42,980 274,017 316,997 0
ارزش معاملات ‎1.9‎ B ‎12.4‎ B ‎14.4‎ B 0
قدرت ‎13.9‎ M ‎413.8‎ M ‎59.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.23
جریان پول حقیقی ‎-12.4‎ B
1400/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 16 2 13 1
حجم معاملات 80,020 314,297 184,317 210,000
ارزش معاملات ‎3.6‎ B ‎14.2‎ B ‎8.3‎ B ‎9.5‎ B
قدرت ‎22.7‎ M ‎711.9‎ M ‎64.2‎ M ‎951.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.35
جریان پول حقیقی ‎-4.7‎ B
1400/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 2 14 0
حجم معاملات 13,880 36,419 50,299 0
ارزش معاملات ‎628.8‎ M ‎1.6‎ B ‎2.3‎ B 0
قدرت ‎4.8‎ M ‎82.5‎ M ‎16.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.30
جریان پول حقیقی ‎-1.6‎ B
1400/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 16 2 13 0
حجم معاملات 96,438 91,000 187,438 0
ارزش معاملات ‎4.4‎ B ‎4.1‎ B ‎8.5‎ B 0
قدرت ‎27.3‎ M ‎206.1‎ M ‎65.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.42
جریان پول حقیقی ‎-4.1‎ B
1400/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 24 2 35 0
حجم معاملات 195,870 51,553 247,423 0
ارزش معاملات ‎8.9‎ B ‎2.3‎ B ‎11.2‎ B 0
قدرت ‎37.0‎ M ‎116.8‎ M ‎32.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.15
جریان پول حقیقی ‎-2.3‎ B
1400/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 25 2 26 0
حجم معاملات 96,405 151,810 248,215 0
ارزش معاملات ‎4.3‎ B ‎6.8‎ B ‎11.2‎ B 0
قدرت ‎17.4‎ M ‎342.3‎ M ‎43.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.40
جریان پول حقیقی ‎-6.8‎ B
1400/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 1 28 0
حجم معاملات 150,643 30,000 180,643 0
ارزش معاملات ‎6.8‎ B ‎1.4‎ B ‎8.2‎ B 0
قدرت ‎97.2‎ M ‎135.5‎ M ‎29.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.34
جریان پول حقیقی ‎-1.4‎ B
1400/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6 2 18 0
حجم معاملات 31,081 28,000 59,081 0
ارزش معاملات ‎1.4‎ B ‎1.3‎ B ‎2.7‎ B 0
قدرت ‎23.4‎ M ‎63.1‎ M ‎14.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.58
جریان پول حقیقی ‎-1.3‎ B
1400/11/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 1 29 1
حجم معاملات 35,571 239,592 99,341 175,822
ارزش معاملات ‎1.6‎ B ‎10.8‎ B ‎4.5‎ B ‎7.9‎ B
قدرت ‎22.9‎ M ‎1.1‎ B ‎15.4‎ M ‎793.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.48
جریان پول حقیقی ‎-2.9‎ B
1400/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 1 17 0
حجم معاملات 14,474 30,000 44,474 0
ارزش معاملات ‎652.8‎ M ‎1.4‎ B ‎2.0‎ B 0
قدرت ‎16.3‎ M ‎135.3‎ M ‎11.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.38
جریان پول حقیقی ‎-1.4‎ B
1400/11/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 2 26 0
حجم معاملات 14,297 51,000 65,297 0
ارزش معاملات ‎644.8‎ M ‎2.3‎ B ‎2.9‎ B 0
قدرت ‎8.1‎ M ‎115.0‎ M ‎11.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.71
جریان پول حقیقی ‎-2.3‎ B
1400/11/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 11 2 22 0
حجم معاملات 79,876 61,000 140,876 0
ارزش معاملات ‎3.6‎ B ‎2.7‎ B ‎6.3‎ B 0
قدرت ‎32.7‎ M ‎137.4‎ M ‎28.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.13
جریان پول حقیقی ‎-2.7‎ B
1400/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 12 1 19 1
حجم معاملات 110,719 101,756 112,475 100,000
ارزش معاملات ‎5.0‎ B ‎4.6‎ B ‎5.1‎ B ‎4.5‎ B
قدرت ‎41.6‎ M ‎458.4‎ M ‎26.7‎ M ‎450.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.56
جریان پول حقیقی ‎-79.1‎ M
1400/11/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6 1 30 0
حجم معاملات 52,940 12,275 65,215 0
ارزش معاملات ‎2.4‎ B ‎553.0‎ M ‎2.9‎ B 0
قدرت ‎39.7‎ M ‎55.3‎ M ‎9.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 4.06
جریان پول حقیقی ‎-553.0‎ M
1400/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 9 1 22 0
حجم معاملات 36,733 3,000 39,733 0
ارزش معاملات ‎1.7‎ B ‎135.2‎ M ‎1.8‎ B 0
قدرت ‎18.4‎ M ‎13.5‎ M ‎8.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.26
جریان پول حقیقی ‎-135.2‎ M
1400/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 12 1 34 0
حجم معاملات 52,877 130,000 182,877 0
ارزش معاملات ‎2.4‎ B ‎5.9‎ B ‎8.2‎ B 0
قدرت ‎19.9‎ M ‎585.7‎ M ‎24.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.82
جریان پول حقیقی ‎-5.9‎ B
1400/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 14 2 30 0
حجم معاملات 49,279 159,894 209,173 0
ارزش معاملات ‎2.2‎ B ‎7.2‎ B ‎9.4‎ B 0
قدرت ‎15.8‎ M ‎358.6‎ M ‎31.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی ‎-7.2‎ B
1400/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 1 22 0
حجم معاملات 8,225 54,175 62,400 0
ارزش معاملات ‎368.5‎ M ‎2.4‎ B ‎2.8‎ B 0
قدرت ‎12.3‎ M ‎242.7‎ M ‎12.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.97
جریان پول حقیقی ‎-2.4‎ B
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 1 16 1
حجم معاملات 18,355 435,719 28,806 425,268
ارزش معاملات ‎822.3‎ M ‎19.5‎ B ‎1.3‎ B ‎19.1‎ B
قدرت ‎8.2‎ M ‎2.0‎ B ‎8.1‎ M ‎1.9‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.02
جریان پول حقیقی ‎-468.2‎ M
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 20 0 23 0
حجم معاملات 46,622 0 46,622 0
ارزش معاملات ‎2.1‎ B 0 ‎2.1‎ B 0
قدرت ‎10.4‎ M - ‎9.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.15
جریان پول حقیقی 0
1400/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 16 1 27 0
حجم معاملات 62,745 83,974 146,719 0
ارزش معاملات ‎2.8‎ B ‎3.8‎ B ‎6.6‎ B 0
قدرت ‎17.6‎ M ‎376.2‎ M ‎24.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.72
جریان پول حقیقی ‎-3.8‎ B
1400/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 1 40 1
حجم معاملات 46,707 ‎1.3‎ M 716,192 600,000
ارزش معاملات ‎2.1‎ B ‎56.8‎ B ‎32.0‎ B ‎26.9‎ B
قدرت ‎29.9‎ M ‎5.7‎ B ‎80.1‎ M ‎2.7‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.37
جریان پول حقیقی ‎-30.0‎ B
1400/11/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 25 1 32 0
حجم معاملات 97,847 90,395 188,242 0
ارزش معاملات ‎4.4‎ B ‎4.0‎ B ‎8.4‎ B 0
قدرت ‎17.5‎ M ‎405.0‎ M ‎26.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.67
جریان پول حقیقی ‎-4.0‎ B
1400/11/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 39 1 65 0
حجم معاملات 406,242 11,000 417,242 0
ارزش معاملات ‎18.2‎ B ‎493.4‎ M ‎18.7‎ B 0
قدرت ‎46.7‎ M ‎49.3‎ M ‎28.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.62
جریان پول حقیقی ‎-493.4‎ M
1400/11/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 21 1 33 1
حجم معاملات 63,357 ‎1.1‎ M 760,269 413,616
ارزش معاملات ‎2.8‎ B ‎49.4‎ B ‎33.8‎ B ‎18.4‎ B
قدرت ‎13.4‎ M ‎4.9‎ B ‎102.4‎ M ‎1.8‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.13
جریان پول حقیقی ‎-31.0‎ B
1400/10/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 1 27 0
حجم معاملات 106,174 949 107,123 0
ارزش معاملات ‎4.7‎ B ‎41.9‎ M ‎4.7‎ B 0
قدرت ‎36.1‎ M ‎4.2‎ M ‎17.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.06
جریان پول حقیقی ‎-41.9‎ M
1400/10/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 1 36 0
حجم معاملات 10,111 119,746 129,857 0
ارزش معاملات ‎446.4‎ M ‎5.3‎ B ‎5.7‎ B 0
قدرت ‎5.6‎ M ‎528.7‎ M ‎15.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.35
جریان پول حقیقی ‎-5.3‎ B
1400/10/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6 1 26 0
حجم معاملات 10,425 140,000 150,425 0
ارزش معاملات ‎460.3‎ M ‎6.2‎ B ‎6.6‎ B 0
قدرت ‎7.7‎ M ‎618.1‎ M ‎25.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.30
جریان پول حقیقی ‎-6.2‎ B
1400/10/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 16 1 25 0
حجم معاملات 41,298 413,600 454,898 0
ارزش معاملات ‎1.8‎ B ‎18.3‎ B ‎20.1‎ B 0
قدرت ‎11.4‎ M ‎1.8‎ B ‎80.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.14
جریان پول حقیقی ‎-18.3‎ B
1400/10/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 1 26 0
حجم معاملات 3,435 223,093 226,528 0
ارزش معاملات ‎151.7‎ M ‎9.8‎ B ‎10.0‎ B 0
قدرت ‎1.9‎ M ‎985.0‎ M ‎38.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.05
جریان پول حقیقی ‎-9.8‎ B
1400/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 1 12 0
حجم معاملات 6,582 120,000 126,582 0
ارزش معاملات ‎290.6‎ M ‎5.3‎ B ‎5.6‎ B 0
قدرت ‎2.9‎ M ‎529.8‎ M ‎46.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.06
جریان پول حقیقی ‎-5.3‎ B
1400/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 1 23 0
حجم معاملات 19,296 194,029 213,325 0
ارزش معاملات ‎851.9‎ M ‎8.6‎ B ‎9.4‎ B 0
قدرت ‎6.6‎ M ‎856.6‎ M ‎40.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.16
جریان پول حقیقی ‎-8.6‎ B
1400/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 12 1 20 0
حجم معاملات 46,968 234,887 281,855 0
ارزش معاملات ‎2.1‎ B ‎10.4‎ B ‎12.4‎ B 0
قدرت ‎17.3‎ M ‎1.0‎ B ‎62.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.28
جریان پول حقیقی ‎-10.4‎ B
1400/10/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 1 30 0
حجم معاملات 7,860 145,368 153,228 0
ارزش معاملات ‎347.0‎ M ‎6.4‎ B ‎6.8‎ B 0
قدرت ‎4.3‎ M ‎641.8‎ M ‎22.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.19
جریان پول حقیقی ‎-6.4‎ B
1400/10/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 25 1 31 1
حجم معاملات 74,985 101,750 135,735 41,000
ارزش معاملات ‎3.3‎ B ‎4.5‎ B ‎6.0‎ B ‎1.8‎ B
قدرت ‎13.2‎ M ‎449.2‎ M ‎19.3‎ M ‎181.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.69
جریان پول حقیقی ‎-2.7‎ B
1400/10/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 18 1 21 0
حجم معاملات 61,451 200,000 261,451 0
ارزش معاملات ‎2.7‎ B ‎8.8‎ B ‎11.5‎ B 0
قدرت ‎15.1‎ M ‎883.0‎ M ‎55.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.27
جریان پول حقیقی ‎-8.8‎ B
1400/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 16 1 18 0
حجم معاملات 80,682 210,164 290,846 0
ارزش معاملات ‎3.6‎ B ‎9.3‎ B ‎12.9‎ B 0
قدرت ‎22.3‎ M ‎928.7‎ M ‎71.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.31
جریان پول حقیقی ‎-9.3‎ B
1400/10/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 1 24 0
حجم معاملات 48,772 42,451 91,223 0
ارزش معاملات ‎2.2‎ B ‎1.9‎ B ‎4.0‎ B 0
قدرت ‎26.9‎ M ‎187.7‎ M ‎16.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.60
جریان پول حقیقی ‎-1.9‎ B
1400/10/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 1 22 0
حجم معاملات 66,982 76,569 143,551 0
ارزش معاملات ‎3.0‎ B ‎3.4‎ B ‎6.3‎ B 0
قدرت ‎42.3‎ M ‎338.4‎ M ‎28.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.47
جریان پول حقیقی ‎-3.4‎ B
1400/10/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 9 1 18 0
حجم معاملات 83,505 52,168 135,673 0
ارزش معاملات ‎3.7‎ B ‎2.3‎ B ‎6.0‎ B 0
قدرت ‎41.0‎ M ‎230.6‎ M ‎33.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.23
جریان پول حقیقی ‎-2.3‎ B
1400/10/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 1 20 0
حجم معاملات 39,906 17,765 57,671 0
ارزش معاملات ‎1.8‎ B ‎785.1‎ M ‎2.5‎ B 0
قدرت ‎13.6‎ M ‎78.5‎ M ‎12.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.06
جریان پول حقیقی ‎-785.1‎ M
1400/10/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 26 0 41 0
حجم معاملات 227,213 0 227,213 0
ارزش معاملات ‎10.0‎ B 0 ‎10.0‎ B 0
قدرت ‎38.6‎ M - ‎24.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.58
جریان پول حقیقی 0
1400/10/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 15 1 51 1
حجم معاملات 47,447 321,537 256,107 112,877
ارزش معاملات ‎2.1‎ B ‎14.1‎ B ‎11.3‎ B ‎5.0‎ B
قدرت ‎13.9‎ M ‎1.4‎ B ‎22.1‎ M ‎496.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.63
جریان پول حقیقی ‎-9.2‎ B
1400/10/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 1 17 0
حجم معاملات 12,379 19,993 32,372 0
ارزش معاملات ‎542.1‎ M ‎875.5‎ M ‎1.4‎ B 0
قدرت ‎13.6‎ M ‎87.6‎ M ‎8.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.63
جریان پول حقیقی ‎-875.5‎ M
1400/10/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 16 1 27 0
حجم معاملات 18,445 50,418 68,863 0
ارزش معاملات ‎807.8‎ M ‎2.2‎ B ‎3.0‎ B 0
قدرت ‎5.0‎ M ‎220.8‎ M ‎11.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.45
جریان پول حقیقی ‎-2.2‎ B
1400/10/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 1 23 0
حجم معاملات 43,400 180,000 223,400 0
ارزش معاملات ‎1.9‎ B ‎7.9‎ B ‎9.8‎ B 0
قدرت ‎14.6‎ M ‎788.5‎ M ‎42.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.34
جریان پول حقیقی ‎-7.9‎ B
1400/09/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 1 26 0
حجم معاملات 12,425 82,468 94,893 0
ارزش معاملات ‎544.2‎ M ‎3.6‎ B ‎4.2‎ B 0
قدرت ‎7.8‎ M ‎361.2‎ M ‎16.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.49
جریان پول حقیقی ‎-3.6‎ B
1400/09/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 0 18 0
حجم معاملات 24,829 0 24,829 0
ارزش معاملات ‎1.1‎ B 0 ‎1.1‎ B 0
قدرت ‎13.6‎ M - ‎6.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.25
جریان پول حقیقی 0
1400/09/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 1 46 0
حجم معاملات 10,260 145,942 156,202 0
ارزش معاملات ‎449.2‎ M ‎6.4‎ B ‎6.8‎ B 0
قدرت ‎15.0‎ M ‎638.9‎ M ‎14.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.01
جریان پول حقیقی ‎-6.4‎ B
1400/09/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 11 1 43 0
حجم معاملات 20,040 96,171 116,211 0
ارزش معاملات ‎876.8‎ M ‎4.2‎ B ‎5.1‎ B 0
قدرت ‎8.0‎ M ‎420.7‎ M ‎11.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.67
جریان پول حقیقی ‎-4.2‎ B
1400/09/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 22 1 90 1
حجم معاملات 56,837 817,963 418,733 456,067
ارزش معاملات ‎2.5‎ B ‎35.8‎ B ‎18.3‎ B ‎20.0‎ B
قدرت ‎11.3‎ M ‎3.6‎ B ‎20.4‎ M ‎2.0‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.56
جریان پول حقیقی ‎-15.8‎ B
1400/09/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 0 9 1
حجم معاملات 36,604 0 17,511 19,093
ارزش معاملات ‎1.6‎ B 0 ‎763.5‎ M ‎832.5‎ M
قدرت ‎22.8‎ M - ‎8.5‎ M ‎83.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.69
جریان پول حقیقی ‎832.5‎ M
1400/09/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 11 0 7 1
حجم معاملات 21,952 0 7,112 14,840
ارزش معاملات ‎958.2‎ M 0 ‎310.4‎ M ‎647.8‎ M
قدرت ‎8.7‎ M - ‎4.4‎ M ‎64.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.96
جریان پول حقیقی ‎647.8‎ M
1400/09/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 0 2 0
حجم معاملات 9,080 0 9,080 0
ارزش معاملات ‎396.6‎ M 0 ‎396.6‎ M 0
قدرت ‎7.9‎ M - ‎19.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.40
جریان پول حقیقی 0
1400/09/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 23 0 14 0
حجم معاملات 25,756 0 25,756 0
ارزش معاملات ‎1.1‎ B 0 ‎1.1‎ B 0
قدرت ‎4.9‎ M - ‎8.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
جریان پول حقیقی 0
1400/09/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 24 1 39 0
حجم معاملات 36,525 96,000 132,525 0
ارزش معاملات ‎1.6‎ B ‎4.2‎ B ‎5.8‎ B 0
قدرت ‎6.7‎ M ‎419.7‎ M ‎14.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.45
جریان پول حقیقی ‎-4.2‎ B
1400/09/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 15 0 14 0
حجم معاملات 15,798 0 15,798 0
ارزش معاملات ‎692.2‎ M 0 ‎692.2‎ M