استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
شساخت (‎-2.58) 43,500 (‎0.00) 44,650 0 0 -
حفاری (‎0.00) 4,475 (‎0.00) 4,475 0 0 -
فعالیت های گروه استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

تاریخچه گروه استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
ارزش و تعداد شرکت های گروه استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
بزرگترین شرکت گروه استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
آخرین شرکت پذیرش شده در گروه استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف