1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎1.2% ‎58.2% ‎-14.1% ‎-85.2%

کماسه

بازار دوم بورس
آخرین قیمت: -0.02% 4,037
قیمت پایانی: 4,038
حجم معاملات: 0
ارزش معاملات: 0
حجم مبنا: ‎4.0‎ M
تعداد معاملات: 0
کمترین قیمت: 0
بیشترین قیمت: 0
‎268 :EPS
‎15 :P/E
4,038 4,280
3,796

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد کماسه


776 47,290,327 (inf%)
حقیقی
711 42,825,626 (inf%)
3 1,485,956 (inf%)
حقوقی
4 5,950,657 (inf%)
میانگین خرید هر کد حقیقی25 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
17 میلیون تومان 17 میلیون تومان 15 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی24 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
20 میلیون تومان 19 میلیون تومان 17 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده 1.01
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0.83 0.87 0.80
ورود پول حقیقی : 2 میلیارد تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎3 میلیارد تومان ‎2 میلیارد تومان ‎2 میلیارد تومان

توضیحات نماد کماسه

کماسه (شرکت تامین ماسه ریخته گری) : شرکت تامین ماسه ریخته گری در سال 1351 توسط بنیانگذاران شرکت ایران خودور با هدف تامین ماسه کشور در شهرستان فیروزکوه تاسیس شد. یکی از ویژگی های این مجموعه نزدیکی به غنی ترین منابع سیلیس کروی طبیعی است.از جمله محصولات این مجموعه ماسه ریخته گری، ماسه های صنعتی، ماسه های رزینی و ماسه های سفارشی میباشد. مدیرعامل : فريبرز زارعي بلقيس آباد مدیرمالی : مهدی اکبری سرمایه : 220000
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم کماسه در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/03 4,037
(‎4.53)
4,038
(‎4.56)
‎48.8‎ M ‎197.0‎ B 1.01 ‎‎18.0‎ B
1401/03/02 3,882
(‎4.98)
3,862
(‎4.43)
‎38.3‎ M ‎147.8‎ B 1.12 ‎‎-1.1‎ B
1401/03/01 3,790
(‎0.03)
3,698
(‎-2.40)
‎30.4‎ M ‎112.5‎ B 0.79 ‎‎23.1‎ B
1401/02/31 3,750
(‎-1.13)
3,789
(‎-0.11)
‎12.4‎ M ‎47.1‎ B 0.77 ‎‎-82.7‎ M
1401/02/28 3,819
(‎-3.32)
3,793
(‎-3.97)
‎18.4‎ M ‎69.8‎ B 0.77 ‎‎-1.4‎ B
1401/02/27 3,900
(‎-4.58)
3,950
(‎-3.35)
‎21.9‎ M ‎86.5‎ B 0.69 ‎‎-3.0‎ B
1401/02/26 4,010
(‎0.25)
4,087
(‎2.18)
‎11.2‎ M ‎45.6‎ B 0.94 ‎‎-1.4‎ B
1401/02/25 4,020
(‎3.18)
4,000
(‎2.67)
‎26.7‎ M ‎106.9‎ B 1.02 ‎‎-4.0‎ B
1401/02/24 3,938
(‎-3.60)
3,896
(‎-4.63)
‎29.9‎ M ‎116.3‎ B 0.57 ‎‎-1.6‎ B
1401/02/21 4,076
(‎-0.88)
4,085
(‎-0.66)
‎22.9‎ M ‎93.7‎ B 0.65 ‎‎-1.8‎ B

گروه: استخراج سایر معادن

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شخص حقيقي ‎44 M 2.35% 0
شخص حقيقي ‎42 M 2.25% 0
BFMصندوق.س.ا.ب.الگوريتمي اميدفارابي ‎35 M 1.91% 294
شخص حقيقي ‎26 M 1.40% 0
شخص حقيقي ‎20 M 1.07% 0
شخص حقيقي ‎19 M 1.00% 0
جمع کل سهامداران درصدی 9.98%
تعداد کل سهام شرکت ‎1.8‎ B
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎237.9‎ M
میانگین قیمت معامله شده 3,901 ریال
موضوع فعالیت
تهیه و استخراج و فرآوری و خرید و فروش ماسه های ریخته گری و صنعتی و بازیابی آنها
جزئیات فعالیت
کماسه (شرکت تامین ماسه ریخته گری) : شرکت تامین ماسه ریخته گری در سال 1351 توسط بنیانگذاران شرکت ایران خودور با هدف تامین ماسه کشور در شهرستان فیروزکوه تاسیس شد. یکی از ویژگی های این مجموعه نزدیکی به غنی ترین منابع سیلیس کروی طبیعی است.از جمله محصولات این مجموعه ماسه ریخته گری، ماسه های صنعتی، ماسه های رزینی و ماسه های سفارشی میباشد. مدیرعامل : فريبرز زارعي بلقيس آباد مدیرمالی : مهدی اکبری سرمایه : 220000
مدیر عامل
آقاي فريبرز زارعي بلقيس آباد
مدیر مالی
آقای مهدی اکبری
نشانی
فیروزکوه -منطقه امیریه - تلفن کارخانه 2776و2626و5776و02216223776 فکس 02216225757
تلفن
021(44401571-44402291-46013565)
فکس
02146014416
پست الکترونیک
info@silicasand-co.com
سال مالی
12/30
سرمایه
220,000
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 776 3 711 4
حجم معاملات ‎47.3‎ M ‎1.5‎ M ‎42.8‎ M ‎6.0‎ M
ارزش معاملات ‎191.0‎ B ‎6.0‎ B ‎172.9‎ B ‎24.0‎ B
قدرت ‎24.6‎ M ‎200.0‎ M ‎24.3‎ M ‎600.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.01
جریان پول حقیقی ‎18.0‎ B
1401/03/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 609 2 685 4
حجم معاملات ‎37.1‎ M ‎1.2‎ M ‎37.4‎ M 922,493
ارزش معاملات ‎143.1‎ B ‎4.7‎ B ‎144.2‎ B ‎3.6‎ B
قدرت ‎23.5‎ M ‎234.9‎ M ‎21.1‎ M ‎89.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.12
جریان پول حقیقی ‎-1.1‎ B
1401/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 588 2 370 3
حجم معاملات ‎30.3‎ M 123,876 ‎24.0‎ M ‎6.4‎ M
ارزش معاملات ‎112.0‎ B ‎458.1‎ M ‎88.9‎ B ‎23.6‎ B
قدرت ‎19.1‎ M ‎22.9‎ M ‎24.0‎ M ‎786.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.79
جریان پول حقیقی ‎23.1‎ B
1401/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 366 1 283 1
حجم معاملات ‎12.3‎ M 100,403 ‎12.3‎ M 78,570
ارزش معاملات ‎46.7‎ B ‎380.4‎ M ‎46.8‎ B ‎297.7‎ M
قدرت ‎12.8‎ M ‎38.0‎ M ‎16.5‎ M ‎29.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.77
جریان پول حقیقی ‎-82.7‎ M
1401/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 504 2 398 1
حجم معاملات ‎17.8‎ M 574,056 ‎18.2‎ M 208,344
ارزش معاملات ‎67.6‎ B ‎2.2‎ B ‎69.0‎ B ‎790.2‎ M
قدرت ‎13.4‎ M ‎108.9‎ M ‎17.3‎ M ‎79.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.77
جریان پول حقیقی ‎-1.4‎ B
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 565 2 402 2
حجم معاملات ‎20.5‎ M ‎1.4‎ M ‎21.2‎ M 688,677
ارزش معاملات ‎80.8‎ B ‎5.7‎ B ‎83.8‎ B ‎2.7‎ B
قدرت ‎14.3‎ M ‎285.4‎ M ‎20.8‎ M ‎136.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.69
جریان پول حقیقی ‎-3.0‎ B
1401/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 385 2 372 2
حجم معاملات ‎10.7‎ M 478,099 ‎11.0‎ M 147,721
ارزش معاملات ‎43.7‎ B ‎2.0‎ B ‎45.0‎ B ‎603.7‎ M
قدرت ‎11.3‎ M ‎97.7‎ M ‎12.1‎ M ‎30.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.94
جریان پول حقیقی ‎-1.4‎ B
1401/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 546 2 579 1
حجم معاملات ‎25.3‎ M ‎1.4‎ M ‎26.3‎ M 418,327
ارزش معاملات ‎101.3‎ B ‎5.7‎ B ‎105.3‎ B ‎1.7‎ B
قدرت ‎18.5‎ M ‎282.6‎ M ‎18.2‎ M ‎167.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.02
جریان پول حقیقی ‎-4.0‎ B
1401/02/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 780 5 452 1
حجم معاملات ‎29.2‎ M 650,208 ‎29.6‎ M 229,805
ارزش معاملات ‎113.8‎ B ‎2.5‎ B ‎115.4‎ B ‎895.3‎ M
قدرت ‎14.6‎ M ‎50.7‎ M ‎25.5‎ M ‎89.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.57
جریان پول حقیقی ‎-1.6‎ B
1401/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 598 2 398 2
حجم معاملات ‎22.3‎ M 617,240 ‎22.8‎ M 185,796
ارزش معاملات ‎91.2‎ B ‎2.5‎ B ‎93.0‎ B ‎759.0‎ M
قدرت ‎15.3‎ M ‎126.1‎ M ‎23.4‎ M ‎37.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.65
جریان پول حقیقی ‎-1.8‎ B
1401/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 341 2 299 2
حجم معاملات ‎10.0‎ M 670,549 ‎10.6‎ M 90,172
ارزش معاملات ‎41.0‎ B ‎2.8‎ B ‎43.4‎ B ‎370.8‎ M
قدرت ‎12.0‎ M ‎137.9‎ M ‎14.5‎ M ‎18.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.83
جریان پول حقیقی ‎-2.4‎ B
1401/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 522 2 607 3
حجم معاملات ‎26.0‎ M 88,426 ‎25.2‎ M 852,691
ارزش معاملات ‎109.8‎ B ‎373.5‎ M ‎106.5‎ B ‎3.6‎ B
قدرت ‎21.0‎ M ‎18.7‎ M ‎17.6‎ M ‎120.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.20
جریان پول حقیقی ‎3.2‎ B
1401/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 668 1 510 1
حجم معاملات ‎20.6‎ M 633,706 ‎20.9‎ M 301,536
ارزش معاملات ‎84.4‎ B ‎2.6‎ B ‎85.7‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎12.6‎ M ‎259.5‎ M ‎16.8‎ M ‎123.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
جریان پول حقیقی ‎-1.4‎ B
1401/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 513 3 501 1
حجم معاملات ‎15.5‎ M ‎1.2‎ M ‎16.7‎ M 14,710
ارزش معاملات ‎66.0‎ B ‎4.9‎ B ‎70.9‎ B ‎62.5‎ M
قدرت ‎12.9‎ M ‎163.6‎ M ‎14.1‎ M ‎6.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.91
جریان پول حقیقی ‎-4.8‎ B
1401/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 496 1 523 1
حجم معاملات ‎25.9‎ M 389,796 ‎25.6‎ M 700,000
ارزش معاملات ‎110.0‎ B ‎1.7‎ B ‎108.7‎ B ‎3.0‎ B
قدرت ‎22.2‎ M ‎165.4‎ M ‎20.8‎ M ‎296.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.07
جریان پول حقیقی ‎1.3‎ B
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 808 2 835 2
حجم معاملات ‎30.5‎ M ‎2.6‎ M ‎31.9‎ M ‎1.2‎ M
ارزش معاملات ‎123.5‎ B ‎10.5‎ B ‎129.0‎ B ‎5.0‎ B
قدرت ‎15.3‎ M ‎526.7‎ M ‎15.5‎ M ‎247.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.99
جریان پول حقیقی ‎-5.6‎ B
1401/02/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 471 2 386 5
حجم معاملات ‎17.2‎ M 58,914 ‎16.3‎ M 874,448
ارزش معاملات ‎69.2‎ B ‎237.7‎ M ‎66.0‎ B ‎3.5‎ B
قدرت ‎14.7‎ M ‎11.9‎ M ‎17.1‎ M ‎70.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی ‎3.3‎ B
1401/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 636 6 661 3
حجم معاملات ‎45.1‎ M ‎1.4‎ M ‎44.8‎ M ‎1.8‎ M
ارزش معاملات ‎175.0‎ B ‎5.4‎ B ‎173.5‎ B ‎6.8‎ B
قدرت ‎27.5‎ M ‎89.7‎ M ‎26.3‎ M ‎226.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.05
جریان پول حقیقی ‎1.4‎ B
1401/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 0 74 1
حجم معاملات ‎2.6‎ M 0 ‎2.3‎ M 240,000
ارزش معاملات ‎9.5‎ B 0 ‎8.6‎ B ‎888.0‎ M
قدرت ‎94.6‎ M - ‎11.6‎ M ‎88.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.17
جریان پول حقیقی ‎888.0‎ M
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 525 5 378 4
حجم معاملات ‎27.8‎ M ‎4.8‎ M ‎26.0‎ M ‎6.6‎ M
ارزش معاملات ‎99.6‎ B ‎17.3‎ B ‎93.3‎ B ‎23.5‎ B
قدرت ‎19.0‎ M ‎345.1‎ M ‎24.7‎ M ‎587.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.77
جریان پول حقیقی ‎6.2‎ B
1401/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 626 3 372 2
حجم معاملات ‎23.3‎ M ‎5.5‎ M ‎27.5‎ M ‎1.2‎ M
ارزش معاملات ‎86.5‎ B ‎20.4‎ B ‎102.3‎ B ‎4.6‎ B
قدرت ‎13.8‎ M ‎678.6‎ M ‎27.5‎ M ‎228.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی ‎-15.8‎ B
1401/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 516 7 718 1
حجم معاملات ‎27.6‎ M ‎5.7‎ M ‎33.0‎ M 295,622
ارزش معاملات ‎105.6‎ B ‎22.0‎ B ‎126.4‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎20.5‎ M ‎313.7‎ M ‎17.6‎ M ‎113.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.16
جریان پول حقیقی ‎-20.8‎ B
1401/01/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 931 4 921 2
حجم معاملات ‎53.1‎ M ‎2.4‎ M ‎55.1‎ M 406,279
ارزش معاملات ‎202.9‎ B ‎9.2‎ B ‎210.6‎ B ‎1.6‎ B
قدرت ‎21.8‎ M ‎230.1‎ M ‎22.9‎ M ‎77.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.95
جریان پول حقیقی ‎-7.7‎ B
1401/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 35 0 167 1
حجم معاملات ‎5.4‎ M 0 ‎5.1‎ M 240,000
ارزش معاملات ‎19.9‎ B 0 ‎19.0‎ B ‎893.3‎ M
قدرت ‎56.9‎ M - ‎11.4‎ M ‎89.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.00
جریان پول حقیقی ‎893.3‎ M
1401/01/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 29 0 263 1
حجم معاملات ‎6.7‎ M 0 ‎6.4‎ M 240,000
ارزش معاملات ‎23.7‎ B 0 ‎22.8‎ B ‎850.8‎ M
قدرت ‎81.7‎ M - ‎8.7‎ M ‎85.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.41
جریان پول حقیقی ‎850.8‎ M
1401/01/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 115 0 317 1
حجم معاملات ‎12.1‎ M 0 ‎11.6‎ M 530,997
ارزش معاملات ‎40.9‎ B 0 ‎39.1‎ B ‎1.8‎ B
قدرت ‎35.6‎ M - ‎12.3‎ M ‎179.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.88
جریان پول حقیقی ‎1.8‎ B
1401/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 537 2 398 3
حجم معاملات ‎21.6‎ M ‎1.8‎ M ‎19.3‎ M ‎4.1‎ M
ارزش معاملات ‎69.8‎ B ‎5.8‎ B ‎62.3‎ B ‎13.2‎ B
قدرت ‎13.0‎ M ‎288.1‎ M ‎15.6‎ M ‎441.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.83
جریان پول حقیقی ‎7.5‎ B
1401/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 557 3 425 3
حجم معاملات ‎19.6‎ M 526,678 ‎18.1‎ M ‎2.0‎ M
ارزش معاملات ‎63.5‎ B ‎1.7‎ B ‎58.8‎ B ‎6.4‎ B
قدرت ‎11.4‎ M ‎57.0‎ M ‎13.8‎ M ‎214.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.82
جریان پول حقیقی ‎4.7‎ B
1401/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,003 3 375 3
حجم معاملات ‎32.4‎ M 360,000 ‎31.3‎ M ‎1.4‎ M
ارزش معاملات ‎106.6‎ B ‎1.2‎ B ‎103.2‎ B ‎4.7‎ B
قدرت ‎10.6‎ M ‎39.5‎ M ‎27.5‎ M ‎155.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.39
جریان پول حقیقی ‎3.5‎ B
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 461 2 374 1
حجم معاملات ‎16.3‎ M 300,000 ‎16.4‎ M 186,323
ارزش معاملات ‎55.5‎ B ‎1.0‎ B ‎55.9‎ B ‎635.0‎ M
قدرت ‎12.0‎ M ‎51.1‎ M ‎14.9‎ M ‎63.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.81
جریان پول حقیقی ‎-387.4‎ M
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 444 2 307 2
حجم معاملات ‎15.7‎ M 500,000 ‎15.1‎ M ‎1.1‎ M
ارزش معاملات ‎52.0‎ B ‎1.7‎ B ‎50.2‎ B ‎3.5‎ B
قدرت ‎11.7‎ M ‎82.9‎ M ‎16.3‎ M ‎176.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.72
جریان پول حقیقی ‎1.9‎ B
1401/01/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 508 4 377 3
حجم معاملات ‎20.1‎ M ‎2.2‎ M ‎18.4‎ M ‎3.9‎ M
ارزش معاملات ‎68.2‎ B ‎7.5‎ B ‎62.5‎ B ‎13.2‎ B
قدرت ‎13.4‎ M ‎186.5‎ M ‎16.6‎ M ‎438.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.81
جریان پول حقیقی ‎5.7‎ B
1401/01/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 624 1 508 4
حجم معاملات ‎28.7‎ M 188,901 ‎27.3‎ M ‎1.6‎ M
ارزش معاملات ‎98.7‎ B ‎650.0‎ M ‎93.8‎ B ‎5.5‎ B
قدرت ‎15.8‎ M ‎65.0‎ M ‎18.5‎ M ‎136.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی ‎4.8‎ B
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 465 3 211 2
حجم معاملات ‎13.6‎ M ‎1.8‎ M ‎14.6‎ M 817,516
ارزش معاملات ‎46.9‎ B ‎6.4‎ B ‎50.4‎ B ‎2.8‎ B
قدرت ‎10.1‎ M ‎211.7‎ M ‎23.9‎ M ‎141.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.42
جریان پول حقیقی ‎-3.5‎ B
1400/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 103 2 81 1
حجم معاملات ‎4.7‎ M 492,000 ‎5.0‎ M 213,662
ارزش معاملات ‎17.0‎ B ‎1.8‎ B ‎18.0‎ B ‎767.3‎ M
قدرت ‎16.5‎ M ‎88.3‎ M ‎22.3‎ M ‎76.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.74
جریان پول حقیقی ‎-999.5‎ M
1400/12/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 818 5 905 2
حجم معاملات ‎44.2‎ M ‎3.1‎ M ‎47.2‎ M 183,481
ارزش معاملات ‎155.8‎ B ‎11.1‎ B ‎166.2‎ B ‎646.2‎ M
قدرت ‎19.0‎ M ‎221.3‎ M ‎18.4‎ M ‎32.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.04
جریان پول حقیقی ‎-10.4‎ B
1400/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 300 2 712 5
حجم معاملات ‎46.4‎ M ‎4.1‎ M ‎46.1‎ M ‎4.5‎ M
ارزش معاملات ‎162.2‎ B ‎14.4‎ B ‎160.9‎ B ‎15.7‎ B
قدرت ‎54.1‎ M ‎720.1‎ M ‎22.6‎ M ‎313.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.39
جریان پول حقیقی ‎1.3‎ B
1400/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 164 1 279 3
حجم معاملات ‎19.5‎ M 2,850 ‎16.7‎ M ‎2.8‎ M
ارزش معاملات ‎65.1‎ B ‎9.5‎ M ‎55.6‎ B ‎9.5‎ B
قدرت ‎39.7‎ M 952,185 ‎19.9‎ M ‎317.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.99
جریان پول حقیقی ‎9.5‎ B
1400/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 95 0 290 2
حجم معاملات ‎10.0‎ M 0 ‎9.7‎ M 270,000
ارزش معاملات ‎31.8‎ B 0 ‎31.0‎ B ‎859.1‎ M
قدرت ‎33.5‎ M - ‎10.7‎ M ‎43.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.14
جریان پول حقیقی ‎859.1‎ M
1400/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 886 2 973 4
حجم معاملات ‎62.8‎ M ‎3.9‎ M ‎61.2‎ M ‎5.5‎ M
ارزش معاملات ‎191.1‎ B ‎11.9‎ B ‎186.2‎ B ‎16.8‎ B
قدرت ‎21.6‎ M ‎597.4‎ M ‎19.1‎ M ‎421.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.13
جریان پول حقیقی ‎4.9‎ B
1400/12/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,133 6 1,393 3
حجم معاملات ‎91.8‎ M ‎6.8‎ M ‎98.5‎ M 131,234
ارزش معاملات ‎273.8‎ B ‎20.4‎ B ‎293.8‎ B ‎391.3‎ M
قدرت ‎24.2‎ M ‎339.9‎ M ‎21.1‎ M ‎13.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.15
جریان پول حقیقی ‎-20.0‎ B
1400/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 28 0 166 3
حجم معاملات ‎7.3‎ M 0 ‎6.1‎ M ‎1.1‎ M
ارزش معاملات ‎22.0‎ B 0 ‎18.5‎ B ‎3.5‎ B
قدرت ‎78.6‎ M - ‎11.2‎ M ‎115.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.03
جریان پول حقیقی ‎3.5‎ B
1400/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 15 1 200 1
حجم معاملات ‎4.5‎ M 174,863 ‎4.4‎ M 240,000
ارزش معاملات ‎12.9‎ B ‎504.3‎ M ‎12.8‎ B ‎692.2‎ M
قدرت ‎86.3‎ M ‎50.4‎ M ‎6.4‎ M ‎69.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 13.53
جریان پول حقیقی ‎187.9‎ M
1400/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 0 133 2
حجم معاملات ‎8.6‎ M 0 ‎6.2‎ M ‎2.4‎ M
ارزش معاملات ‎23.9‎ B 0 ‎17.3‎ B ‎6.7‎ B
قدرت ‎239.3‎ M - ‎13.0‎ M ‎333.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 18.44
جریان پول حقیقی ‎6.7‎ B
1400/12/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 440 2 488 2
حجم معاملات ‎39.5‎ M 448,000 ‎39.1‎ M 853,852
ارزش معاملات ‎104.6‎ B ‎1.2‎ B ‎103.5‎ B ‎2.3‎ B
قدرت ‎23.8‎ M ‎59.3‎ M ‎21.2‎ M ‎113.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.12
جریان پول حقیقی ‎1.1‎ B
1400/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 730 2 587 5
حجم معاملات ‎66.9‎ M ‎2.0‎ M ‎67.8‎ M ‎1.1‎ M
ارزش معاملات ‎171.0‎ B ‎5.2‎ B ‎173.2‎ B ‎2.9‎ B
قدرت ‎23.4‎ M ‎258.6‎ M ‎29.5‎ M ‎58.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.79
جریان پول حقیقی ‎-2.3‎ B
1400/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 64 2 275 2
حجم معاملات ‎13.7‎ M ‎2.5‎ M ‎16.0‎ M 241,813
ارزش معاملات ‎33.4‎ B ‎6.2‎ B ‎39.0‎ B ‎589.5‎ M
قدرت ‎52.2‎ M ‎310.7‎ M ‎14.2‎ M ‎29.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.68
جریان پول حقیقی ‎-5.6‎ B
1400/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 230 2 191 1
حجم معاملات ‎12.1‎ M 378,708 ‎12.4‎ M 24,000
ارزش معاملات ‎28.4‎ B ‎890.7‎ M ‎29.2‎ B ‎56.4‎ M
قدرت ‎12.4‎ M ‎44.5‎ M ‎15.3‎ M ‎5.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.81
جریان پول حقیقی ‎-834.3‎ M
1400/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 250 1 202 2
حجم معاملات ‎12.0‎ M 220,451 ‎12.1‎ M 124,000
ارزش معاملات ‎28.2‎ B ‎517.2‎ M ‎28.4‎ B ‎290.9‎ M
قدرت ‎11.3‎ M ‎51.7‎ M ‎14.1‎ M ‎14.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.80
جریان پول حقیقی ‎-226.3‎ M
1400/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 284 2 186 1
حجم معاملات ‎12.6‎ M 260,001 ‎12.8‎ M 15,000
ارزش معاملات ‎29.4‎ B ‎608.4‎ M ‎30.0‎ B ‎35.1‎ M
قدرت ‎10.4‎ M ‎30.4‎ M ‎16.1‎ M ‎3.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.64
جریان پول حقیقی ‎-573.3‎ M
1400/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 209 3 288 2
حجم معاملات ‎15.0‎ M 266,994 ‎15.1‎ M 183,000
ارزش معاملات ‎36.3‎ B ‎645.9‎ M ‎36.5‎ B ‎442.7‎ M
قدرت ‎17.4‎ M ‎21.5‎ M ‎12.7‎ M ‎22.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.37
جریان پول حقیقی ‎-203.2‎ M
1400/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 252 2 241 1
حجم معاملات ‎23.3‎ M 166,100 ‎23.3‎ M 163,000
ارزش معاملات ‎55.3‎ B ‎394.0‎ M ‎55.3‎ B ‎386.6‎ M
قدرت ‎22.0‎ M ‎19.7‎ M ‎23.0‎ M ‎38.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.96
جریان پول حقیقی ‎-7.4‎ M
1400/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 158 1 155 1
حجم معاملات ‎7.3‎ M 192,000 ‎7.5‎ M 48,000
ارزش معاملات ‎17.2‎ B ‎451.8‎ M ‎17.5‎ B ‎112.9‎ M
قدرت ‎10.9‎ M ‎45.2‎ M ‎11.3‎ M ‎11.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.96
جریان پول حقیقی ‎-338.8‎ M
1400/11/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 128 1 178 2
حجم معاملات ‎8.0‎ M 129,419 ‎7.8‎ M 310,581
ارزش معاملات ‎18.9‎ B ‎304.5‎ M ‎18.5‎ B ‎730.8‎ M
قدرت ‎14.8‎ M ‎30.5‎ M ‎10.4‎ M ‎36.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.42
جریان پول حقیقی ‎426.3‎ M
1400/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 191 1 235 2
حجم معاملات ‎9.7‎ M 141,000 ‎9.8‎ M 103,760
ارزش معاملات ‎23.6‎ B ‎341.9‎ M ‎23.7‎ B ‎251.6‎ M
قدرت ‎12.4‎ M ‎34.2‎ M ‎10.1‎ M ‎12.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.23
جریان پول حقیقی ‎-90.3‎ M
1400/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 220 1 350 3
حجم معاملات ‎13.9‎ M 392,000 ‎13.0‎ M ‎1.3‎ M
ارزش معاملات ‎32.4‎ B ‎911.8‎ M ‎30.2‎ B ‎3.1‎ B
قدرت ‎14.7‎ M ‎91.2‎ M ‎8.6‎ M ‎104.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.71
جریان پول حقیقی ‎2.2‎ B
1400/11/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 149 2 97 1
حجم معاملات ‎4.5‎ M 366,000 ‎4.8‎ M 24,000
ارزش معاملات ‎10.5‎ B ‎853.9‎ M ‎11.3‎ B ‎56.0‎ M
قدرت ‎7.0‎ M ‎42.7‎ M ‎11.6‎ M ‎5.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
جریان پول حقیقی ‎-797.9‎ M
1400/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 377 3 379 3
حجم معاملات ‎24.8‎ M 615,243 ‎24.8‎ M 581,500
ارزش معاملات ‎60.1‎ B ‎1.5‎ B ‎60.2‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎15.9‎ M ‎49.7‎ M ‎15.9‎ M ‎47.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی ‎-81.8‎ M
1400/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 500 3 542 2
حجم معاملات ‎27.2‎ M 942,907 ‎27.9‎ M 240,002
ارزش معاملات ‎68.8‎ B ‎2.4‎ B ‎70.6‎ B ‎607.4‎ M
قدرت ‎13.8‎ M ‎79.5‎ M ‎13.0‎ M ‎30.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.06
جریان پول حقیقی ‎-1.8‎ B
1400/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 394 2 393 1
حجم معاملات ‎31.4‎ M 207,000 ‎31.3‎ M 240,000
ارزش معاملات ‎76.6‎ B ‎505.7‎ M ‎76.5‎ B ‎586.3‎ M
قدرت ‎19.4‎ M ‎25.3‎ M ‎19.5‎ M ‎58.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی ‎80.6‎ M
1400/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 57 0 263 1
حجم معاملات ‎13.9‎ M 0 ‎10.2‎ M ‎3.7‎ M
ارزش معاملات ‎32.4‎ B 0 ‎23.8‎ B ‎8.6‎ B
قدرت ‎56.8‎ M - ‎9.1‎ M ‎856.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.27
جریان پول حقیقی ‎8.6‎ B
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 458 2 397 2
حجم معاملات ‎26.2‎ M 256,000 ‎26.2‎ M 209,907
ارزش معاملات ‎58.5‎ B ‎571.6‎ M ‎58.6‎ B ‎468.7‎ M
قدرت ‎12.8‎ M ‎28.6‎ M ‎14.8‎ M ‎23.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.87
جریان پول حقیقی ‎-102.9‎ M
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 330 1 281 1
حجم معاملات ‎15.2‎ M 453,200 ‎15.4‎ M 250,000
ارزش معاملات ‎34.4‎ B ‎1.0‎ B ‎34.9‎ B ‎568.0‎ M
قدرت ‎10.4‎ M ‎103.0‎ M ‎12.4‎ M ‎56.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.84
جریان پول حقیقی ‎-461.7‎ M
1400/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 410 1 225 0
حجم معاملات ‎23.1‎ M 240,000 ‎23.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎50.4‎ B ‎524.9‎ M ‎51.0‎ B 0
قدرت ‎12.3‎ M ‎52.5‎ M ‎22.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.54
جریان پول حقیقی ‎-524.9‎ M
1400/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 20 1 6 0
حجم معاملات ‎1.4‎ M 240,000 ‎1.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎3.2‎ B ‎549.8‎ M ‎3.7‎ B 0
قدرت ‎15.9‎ M ‎55.0‎ M ‎62.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.26
جریان پول حقیقی ‎-549.8‎ M
1400/11/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 179 2 85 2
حجم معاملات ‎8.6‎ M ‎1.4‎ M ‎8.9‎ M ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎19.9‎ B ‎3.2‎ B ‎20.7‎ B ‎2.4‎ B
قدرت ‎11.1‎ M ‎160.9‎ M ‎24.3‎ M ‎120.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.46
جریان پول حقیقی ‎-804.7‎ M
1400/11/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 95 1 26 0
حجم معاملات ‎4.2‎ M 240,000 ‎4.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎10.3‎ B ‎586.6‎ M ‎10.9‎ B 0
قدرت ‎10.9‎ M ‎58.7‎ M ‎42.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.26
جریان پول حقیقی ‎-586.6‎ M
1400/11/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 293 1 179 2
حجم معاملات ‎9.4‎ M 143,000 ‎9.3‎ M 297,036
ارزش معاملات ‎24.0‎ B ‎363.6‎ M ‎23.6‎ B ‎755.4‎ M
قدرت ‎8.2‎ M ‎36.4‎ M ‎13.2‎ M ‎37.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.62
جریان پول حقیقی ‎391.7‎ M
1400/10/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 392 2 273 1
حجم معاملات ‎13.1‎ M 640,000 ‎13.7‎ M 8
ارزش معاملات ‎34.2‎ B ‎1.7‎ B ‎35.9‎ B 20,976
قدرت ‎8.7‎ M ‎83.9‎ M ‎13.2‎ M 2,098
نسبت خریدار به فروشنده 0.66
جریان پول حقیقی ‎-1.7‎ B
1400/10/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 273 1 152 1
حجم معاملات ‎7.5‎ M 228,000 ‎7.8‎ M 12,000
ارزش معاملات ‎20.6‎ B ‎621.8‎ M ‎21.2‎ B ‎32.7‎ M
قدرت ‎7.5‎ M ‎62.2‎ M ‎13.9‎ M ‎3.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.54
جریان پول حقیقی ‎-589.0‎ M
1400/10/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 363 1 495 2
حجم معاملات ‎20.6‎ M 220,000 ‎20.2‎ M 644,000
ارزش معاملات ‎58.1‎ B ‎621.5‎ M ‎56.9‎ B ‎1.8‎ B
قدرت ‎16.0‎ M ‎62.2‎ M ‎11.5‎ M ‎91.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.39
جریان پول حقیقی ‎1.2‎ B
1400/10/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 440 1 348 3
حجم معاملات ‎18.3‎ M 168,000 ‎17.8‎ M 684,965
ارزش معاملات ‎50.8‎ B ‎464.9‎ M ‎49.3‎ B ‎1.9‎ B
قدرت ‎11.5‎ M ‎46.5‎ M ‎14.2‎ M ‎63.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.81
جریان پول حقیقی ‎1.4‎ B
1400/10/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 310 3 275 1
حجم معاملات ‎8.7‎ M ‎1.2‎ M ‎9.9‎ M 1,142
ارزش معاملات ‎24.9‎ B ‎3.4‎ B ‎28.3‎ B ‎3.3‎ M
قدرت ‎8.0‎ M ‎112.7‎ M ‎10.3‎ M 327,069
نسبت خریدار به فروشنده 0.78
جریان پول حقیقی ‎-3.4‎ B
1400/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 681 2 414 2
حجم معاملات ‎20.0‎ M ‎1.4‎ M ‎21.4‎ M 12,008
ارزش معاملات ‎58.6‎ B ‎4.1‎ B ‎62.6‎ B ‎35.1‎ M
قدرت ‎8.6‎ M ‎204.8‎ M ‎15.1‎ M ‎1.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.57
جریان پول حقیقی ‎-4.1‎ B
1400/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 330 1 337 1
حجم معاملات ‎14.1‎ M 223,258 ‎14.3‎ M 48,000
ارزش معاملات ‎42.9‎ B ‎678.5‎ M ‎43.4‎ B ‎145.9‎ M
قدرت ‎13.0‎ M ‎67.8‎ M ‎12.9‎ M ‎14.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.01
جریان پول حقیقی ‎-532.6‎ M
1400/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 579 2 450 2
حجم معاملات ‎29.9‎ M ‎3.0‎ M ‎32.4‎ M 524,000
ارزش معاملات ‎88.3‎ B ‎9.0‎ B ‎95.7‎ B ‎1.5‎ B
قدرت ‎15.2‎ M ‎449.2‎ M ‎21.3‎ M ‎77.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.72
جریان پول حقیقی ‎-7.4‎ B
1400/10/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 427 1 170 1
حجم معاملات ‎10.5‎ M 216,000 ‎10.7‎ M 24,000
ارزش معاملات ‎32.2‎ B ‎665.3‎ M ‎32.8‎ B ‎73.9‎ M
قدرت ‎7.5‎ M ‎66.5‎ M ‎19.3‎ M ‎7.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.39
جریان پول حقیقی ‎-591.4‎ M
1400/10/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 753 1 409 2
حجم معاملات ‎25.6‎ M 228,000 ‎25.8‎ M 72,380
ارزش معاملات ‎82.5‎ B ‎734.6‎ M ‎83.0‎ B ‎233.2‎ M
قدرت ‎11.0‎ M ‎73.5‎ M ‎20.3‎ M ‎11.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.54
جریان پول حقیقی ‎-501.4‎ M
1400/10/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 510 1 475 1
حجم معاملات ‎19.8‎ M 336,000 ‎20.1‎ M 12,000
ارزش معاملات ‎66.2‎ B ‎1.1‎ B ‎67.3‎ B ‎40.1‎ M
قدرت ‎13.0‎ M ‎112.3‎ M ‎14.2‎ M ‎4.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.92
جریان پول حقیقی ‎-1.1‎ B
1400/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 562 3 639 1
حجم معاملات ‎33.4‎ M 466,533 ‎32.3‎ M ‎1.5‎ M
ارزش معاملات ‎109.4‎ B ‎1.5‎ B ‎106.0‎ B ‎4.9‎ B
قدرت ‎19.5‎ M ‎51.0‎ M ‎16.6‎ M ‎491.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.17
جریان پول حقیقی ‎3.4‎ B
1400/10/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 327 1 268 1
حجم معاملات ‎9.7‎ M ‎2.0‎ M ‎9.3‎ M ‎2.4‎ M
ارزش معاملات ‎30.8‎ B ‎6.4‎ B ‎29.4‎ B ‎7.7‎ B
قدرت ‎9.4‎ M ‎638.3‎ M ‎11.0‎ M ‎772.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی ‎1.3‎ B
1400/10/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 381 1 291 3
حجم معاملات ‎13.0‎ M 154,849 ‎11.2‎ M ‎1.9‎ M
ارزش معاملات ‎41.2‎ B ‎492.1‎ M ‎35.6‎ B ‎6.1‎ B
قدرت ‎10.8‎ M ‎49.2‎ M ‎12.2‎ M ‎203.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.88
جریان پول حقیقی ‎5.6‎ B
1400/10/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 600 4 289 0
حجم معاملات ‎20.0‎ M ‎1.2‎ M ‎21.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎63.3‎ B ‎3.9‎ B ‎67.2‎ B 0
قدرت ‎10.5‎ M ‎98.1‎ M ‎23.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.45
جریان پول حقیقی ‎-3.9‎ B
1400/10/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 892 3 547 1
حجم معاملات ‎29.0‎ M ‎1.0‎ M ‎30.0‎ M 33,516
ارزش معاملات ‎96.2‎ B ‎3.4‎ B ‎99.5‎ B ‎111.0‎ M
قدرت ‎10.8‎ M ‎114.5‎ M ‎18.2‎ M ‎11.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.59
جریان پول حقیقی ‎-3.3‎ B
1400/10/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 586 1 468 3
حجم معاملات ‎17.9‎ M 125,720 ‎17.7‎ M 355,046
ارزش معاملات ‎61.9‎ B ‎434.9‎ M ‎61.1‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎10.6‎ M ‎43.5‎ M ‎13.1‎ M ‎40.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.81
جریان پول حقیقی ‎793.2‎ M
1400/10/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 664 1 620 4
حجم معاملات ‎38.9‎ M 36,000 ‎35.9‎ M ‎3.1‎ M
ارزش معاملات ‎131.8‎ B ‎121.9‎ M ‎121.6‎ B ‎10.3‎ B
قدرت ‎19.9‎ M ‎12.2‎ M ‎19.6‎ M ‎258.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.01
جریان پول حقیقی ‎10.2‎ B
1400/10/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 591 1 317 1
حجم معاملات ‎23.5‎ M 204,684 ‎23.6‎ M 35,316
ارزش معاملات ‎75.9‎ B ‎661.9‎ M ‎76.5‎ B ‎114.2‎ M
قدرت ‎12.8‎ M ‎66.2‎ M ‎24.1‎ M ‎11.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.53
جریان پول حقیقی ‎-547.7‎ M
1400/10/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 531 3 412 1
حجم معاملات ‎20.0‎ M ‎4.1‎ M ‎24.0‎ M 60,000
ارزش معاملات ‎67.4‎ B ‎13.7‎ B ‎80.8‎ B ‎202.1‎ M
قدرت ‎12.7‎ M ‎455.3‎ M ‎19.6‎ M ‎20.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.65
جریان پول حقیقی ‎-13.5‎ B
1400/10/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 464 2 405 0
حجم معاملات ‎21.4‎ M ‎1.4‎ M ‎22.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎71.5‎ B ‎4.6‎ B ‎76.1‎ B 0
قدرت ‎15.4‎ M ‎230.5‎ M ‎18.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.82
جریان پول حقیقی ‎-4.6‎ B
1400/09/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 719 3 333 1
حجم معاملات ‎31.6‎ M ‎1.9‎ M ‎33.5‎ M 108,000
ارزش معاملات ‎101.8‎ B ‎6.2‎ B ‎107.6‎ B ‎347.4‎ M
قدرت ‎14.2‎ M ‎207.8‎ M ‎32.3‎ M ‎34.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.44
جریان پول حقیقی ‎-5.9‎ B
1400/09/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 620 2 465 3
حجم معاملات ‎27.2‎ M ‎2.2‎ M ‎26.3‎ M ‎3.0‎ M
ارزش معاملات ‎89.5‎ B ‎7.3‎ B ‎86.7‎ B ‎10.0‎ B
قدرت ‎14.4‎ M ‎362.5‎ M ‎18.6‎ M ‎334.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.77
جریان پول حقیقی ‎2.8‎ B
1400/09/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 366 1 232 1
حجم معاملات ‎10.8‎ M ‎1.0‎ M ‎11.8‎ M 12,000
ارزش معاملات ‎37.3‎ B ‎3.5‎ B ‎40.7‎ B ‎41.4‎ M
قدرت ‎10.2‎ M ‎345.4‎ M ‎17.6‎ M ‎4.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.58
جریان پول حقیقی ‎-3.4‎ B
1400/09/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 385 3 439 2
حجم معاملات ‎18.3‎ M ‎2.4‎ M ‎15.9‎ M ‎4.8‎ M
ارزش معاملات ‎64.6‎ B ‎8.5‎ B ‎56.2‎ B ‎17.0‎ B
قدرت ‎16.8‎ M ‎283.6‎ M ‎12.8‎ M ‎849.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.31
جریان پول حقیقی ‎8.5‎ B
1400/09/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 720 5 531 4
حجم معاملات ‎28.3‎ M ‎14.8‎ M ‎35.2‎ M ‎7.9‎ M
ارزش معاملات ‎95.8‎ B ‎50.2‎ B ‎119.1‎ B ‎26.9‎ B
قدرت ‎13.3‎ M ‎1.0‎ B ‎22.4‎ M ‎673.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.59
جریان پول حقیقی ‎-23.3‎ B
1400/09/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 171 1 95 0
حجم معاملات ‎6.6‎ M 240,000 ‎6.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎23.3‎ B ‎850.6‎ M ‎24.1‎ B 0
قدرت ‎13.6‎ M ‎85.1‎ M ‎25.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.54
جریان پول حقیقی ‎-850.6‎ M
1400/09/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 409 2 419 1
حجم معاملات ‎17.3‎ M 284,000 ‎17.5‎ M 101,000
ارزش معاملات ‎64.7‎ B ‎1.1‎ B ‎65.4‎ B ‎376.6‎ M
قدرت ‎15.8‎ M ‎53.0‎ M ‎15.6‎ M ‎37.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.01
جریان پول حقیقی ‎-682.4‎ M
1400/09/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 220 1 88 1
حجم معاملات ‎2.8‎ M 221,477 ‎3.0‎ M 18,523
ارزش معاملات ‎10.9‎ B ‎855.8‎ M ‎11.7‎ B ‎71.6‎ M
قدرت ‎5.0‎ M ‎85.6‎ M ‎13.3‎ M ‎7.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.37
جریان پول حقیقی ‎-784.2‎ M
1400/09/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 355 2 220 0
حجم معاملات ‎8.3‎ M 660,000 ‎9.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎33.4‎ B ‎2.6‎ B ‎36.0‎ B 0
قدرت ‎9.4‎ M ‎132.4‎ M ‎16.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.57
جریان پول حقیقی ‎-2.6‎ B
1400/09/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 584 3 590 3