1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎-0.2% ‎38.1% ‎-29.3% ‎-32.5%

کزغال

بازار اول فرابورس
آخرین قیمت: 1.25% 20,300
قیمت پایانی: 20,050
حجم معاملات: 0
ارزش معاملات: 0
حجم مبنا: ‎1.4‎ M
تعداد معاملات: 0
کمترین قیمت: 0
بیشترین قیمت: 0
‎1,433 :EPS
‎13 :P/E
20,050 21,253
18,847

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد کزغال


245 1,594,079 (inf%)
حقیقی
1,112 1,581,811 (inf%)
4 287,897 (inf%)
حقوقی
5 300,165 (inf%)
میانگین خرید هر کد حقیقی13 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
18 میلیون تومان 16 میلیون تومان 14 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی3 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
4 میلیون تومان 3 میلیون تومان 3 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده 4.57
10 روزه 15 روزه 20 روزه
5.25 4.87 4.63
ورود پول حقیقی : 25 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎-2 میلیارد تومان ‎-2 میلیارد تومان ‎-7 میلیارد تومان

توضیحات نماد کزغال

هنوز توضیحاتی از تیم سهامجو برای این سهم ارائه نشده است.
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم کزغال در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/03 20,300
(‎3.05)
20,050
(‎1.78)
‎1.9‎ M ‎37.7‎ B 4.57 ‎‎246.0‎ M
1401/03/02 20,000
(‎-1.72)
19,700
(‎-3.19)
‎2.7‎ M ‎52.7‎ B 2.25 ‎‎-17.9‎ B
1401/03/01 20,350
(‎-1.21)
20,350
(‎-1.21)
‎2.2‎ M ‎44.7‎ B 4.04 ‎‎-7.3‎ B
1401/02/31 20,600
(‎0.73)
20,600
(‎0.73)
‎2.4‎ M ‎50.1‎ B 4.77 ‎‎-5.1‎ B
1401/02/28 20,500
(‎-2.38)
20,450
(‎-2.62)
‎3.1‎ M ‎64.2‎ B 8.36 ‎‎-19.5‎ B
1401/02/27 20,950
(‎1.21)
21,000
(‎1.45)
‎3.5‎ M ‎73.3‎ B 5.48 ‎‎-20.9‎ B
1401/02/26 20,950
(‎2.70)
20,700
(‎1.47)
‎4.3‎ M ‎88.8‎ B 9.85 ‎‎4.3‎ B
1401/02/25 20,400
(‎-0.73)
20,400
(‎-0.73)
‎3.2‎ M ‎65.9‎ B 5.36 ‎‎1.4‎ B
1401/02/24 20,600
(‎1.18)
20,550
(‎0.93)
‎6.6‎ M ‎135.5‎ B 3.86 ‎‎33.2‎ B
1401/02/21 20,630
(‎5.96)
20,360
(‎4.57)
‎7.4‎ M ‎151.3‎ B 4.01 ‎‎16.4‎ B

گروه: استخراج زغال سنگ

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
کطبس 19,620 19,800 0 0 -
کپرور 10,880 10,820 0 0 -
کشرق 98,800 98,550 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شركت سرمايه گذاري صدرتاءمين-سهامي عام- ‎1 B 57.18% 0
شركت بين المللي فولادتجارت دالاهو-سهامي خاص- ‎456 M 22.80% 0
BFMصندوق.س.ا.ب.صباگسترنفت وگازتامين ‎77 M 3.84% 10,754
جمع کل سهامداران درصدی 83.82%
تعداد کل سهام شرکت ‎3.5‎ B
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎29.9‎ M
میانگین قیمت معامله شده 20,422 ریال
موضوع فعالیت
1. عملیات اکتشاف معدنی 2. طراحی، تجهیز و بهره برداری از معدن 3. انجام کلیه فعالیت های بازرگانی شامل خرید و فروش، صادرات و واردات تجهیزات، قطعات، محصولات و مواد معدنی
جزئیات فعالیت
هنوز توضیحاتی از تیم سهامجو برای این سهم ارائه نشده است.
مدیر عامل
رمضان کريتي ثاني
مدیر مالی
رضا احمد نژاد دیسفانی
نشانی
طبس-کیلومتر 75 جاده طبس-یزد-منطقه معدنی پروده
تلفن
056-32824551
فکس
056-32822233
پست الکترونیک
info@tpc.co.ir
سال مالی
12/29
سرمایه
2,000,000
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 245 4 1,112 5
حجم معاملات ‎1.6‎ M 287,897 ‎1.6‎ M 300,165
ارزش معاملات ‎32.0‎ B ‎5.8‎ B ‎31.7‎ B ‎6.0‎ B
قدرت ‎13.0‎ M ‎144.3‎ M ‎2.9‎ M ‎120.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.57
جریان پول حقیقی ‎246.0‎ M
1401/03/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 286 15 975 2
حجم معاملات ‎1.8‎ M 915,549 ‎2.7‎ M 5,971
ارزش معاملات ‎34.6‎ B ‎18.0‎ B ‎52.6‎ B ‎117.6‎ M
قدرت ‎12.1‎ M ‎120.2‎ M ‎5.4‎ M ‎5.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.25
جریان پول حقیقی ‎-17.9‎ B
1401/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 243 9 1,194 3
حجم معاملات ‎1.6‎ M 553,352 ‎2.0‎ M 195,913
ارزش معاملات ‎33.4‎ B ‎11.3‎ B ‎40.7‎ B ‎4.0‎ B
قدرت ‎13.7‎ M ‎125.1‎ M ‎3.4‎ M ‎132.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.04
جریان پول حقیقی ‎-7.3‎ B
1401/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 246 9 1,311 3
حجم معاملات ‎2.1‎ M 319,786 ‎2.4‎ M 74,135
ارزش معاملات ‎43.5‎ B ‎6.6‎ B ‎48.6‎ B ‎1.5‎ B
قدرت ‎17.7‎ M ‎73.2‎ M ‎3.7‎ M ‎50.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.77
جریان پول حقیقی ‎-5.1‎ B
1401/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 227 7 2,726 3
حجم معاملات ‎2.2‎ M 957,497 ‎3.1‎ M 4,780
ارزش معاملات ‎44.6‎ B ‎19.6‎ B ‎64.1‎ B ‎97.8‎ M
قدرت ‎19.6‎ M ‎279.7‎ M ‎2.4‎ M ‎3.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.36
جریان پول حقیقی ‎-19.5‎ B
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 283 6 2,167 0
حجم معاملات ‎2.5‎ M 993,034 ‎3.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎52.5‎ B ‎20.9‎ B ‎73.3‎ B 0
قدرت ‎18.5‎ M ‎347.6‎ M ‎3.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 5.48
جریان پول حقیقی ‎-20.9‎ B
1401/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 425 2 3,976 2
حجم معاملات ‎4.2‎ M 119,730 ‎4.0‎ M 329,782
ارزش معاملات ‎86.3‎ B ‎2.5‎ B ‎82.0‎ B ‎6.8‎ B
قدرت ‎20.3‎ M ‎123.9‎ M ‎2.1‎ M ‎341.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.85
جریان پول حقیقی ‎4.3‎ B
1401/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 329 3 1,725 3
حجم معاملات ‎3.2‎ M 74,802 ‎3.1‎ M 141,909
ارزش معاملات ‎64.3‎ B ‎1.5‎ B ‎63.0‎ B ‎2.9‎ B
قدرت ‎19.6‎ M ‎50.9‎ M ‎3.6‎ M ‎96.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.36
جریان پول حقیقی ‎1.4‎ B
1401/02/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 675 3 1,922 9
حجم معاملات ‎6.1‎ M 451,422 ‎4.5‎ M ‎2.1‎ M
ارزش معاملات ‎126.2‎ B ‎9.3‎ B ‎93.1‎ B ‎42.5‎ B
قدرت ‎18.7‎ M ‎309.2‎ M ‎4.8‎ M ‎471.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.86
جریان پول حقیقی ‎33.2‎ B
1401/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 616 2 2,185 6
حجم معاملات ‎7.0‎ M 420,000 ‎6.2‎ M ‎1.2‎ M
ارزش معاملات ‎142.7‎ B ‎8.6‎ B ‎126.3‎ B ‎24.9‎ B
قدرت ‎23.2‎ M ‎427.6‎ M ‎5.8‎ M ‎415.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.01
جریان پول حقیقی ‎16.4‎ B
1401/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 249 2 1,235 4
حجم معاملات ‎2.0‎ M 123,565 ‎2.1‎ M 50,180
ارزش معاملات ‎39.0‎ B ‎2.4‎ B ‎40.5‎ B ‎977.0‎ M
قدرت ‎15.7‎ M ‎120.3‎ M ‎3.3‎ M ‎24.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.78
جریان پول حقیقی ‎-1.4‎ B
1401/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 286 2 1,441 3
حجم معاملات ‎2.0‎ M 115,000 ‎1.7‎ M 474,981
ارزش معاملات ‎39.1‎ B ‎2.2‎ B ‎32.1‎ B ‎9.2‎ B
قدرت ‎13.7‎ M ‎111.3‎ M ‎2.2‎ M ‎306.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.13
جریان پول حقیقی ‎7.0‎ B
1401/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 426 3 1,596 2
حجم معاملات ‎2.2‎ M 151,000 ‎2.4‎ M 75
ارزش معاملات ‎43.2‎ B ‎2.9‎ B ‎46.1‎ B ‎1.5‎ M
قدرت ‎10.1‎ M ‎97.6‎ M ‎2.9‎ M 72,713
نسبت خریدار به فروشنده 3.51
جریان پول حقیقی ‎-2.9‎ B
1401/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 350 6 1,571 6
حجم معاملات ‎1.4‎ M 330,819 ‎1.7‎ M 53,340
ارزش معاملات ‎28.1‎ B ‎6.5‎ B ‎33.6‎ B ‎1.0‎ B
قدرت ‎8.0‎ M ‎108.0‎ M ‎2.1‎ M ‎17.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.76
جریان پول حقیقی ‎-5.4‎ B
1401/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 520 3 1,313 3
حجم معاملات ‎2.2‎ M 169,500 ‎2.3‎ M 27,709
ارزش معاملات ‎42.5‎ B ‎3.3‎ B ‎45.2‎ B ‎540.3‎ M
قدرت ‎8.2‎ M ‎110.2‎ M ‎3.4‎ M ‎18.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.37
جریان پول حقیقی ‎-2.8‎ B
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 423 3 1,258 3
حجم معاملات ‎2.6‎ M 191,285 ‎2.5‎ M 276,158
ارزش معاملات ‎50.3‎ B ‎3.7‎ B ‎48.7‎ B ‎5.4‎ B
قدرت ‎11.9‎ M ‎124.3‎ M ‎3.9‎ M ‎179.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.08
جریان پول حقیقی ‎1.7‎ B
1401/02/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 793 6 1,593 7
حجم معاملات ‎4.5‎ M ‎1.6‎ M ‎5.8‎ M 347,237
ارزش معاملات ‎88.1‎ B ‎31.3‎ B ‎112.7‎ B ‎6.8‎ B
قدرت ‎11.1‎ M ‎521.9‎ M ‎7.1‎ M ‎97.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.57
جریان پول حقیقی ‎-24.5‎ B
1401/02/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 241 3 2,820 5
حجم معاملات ‎1.2‎ M 749,887 ‎1.8‎ M 206,869
ارزش معاملات ‎25.0‎ B ‎15.1‎ B ‎35.9‎ B ‎4.2‎ B
قدرت ‎10.4‎ M ‎501.9‎ M ‎1.3‎ M ‎83.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.15
جریان پول حقیقی ‎-10.9‎ B
1401/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 319 4 1,674 4
حجم معاملات ‎1.2‎ M 385,050 ‎1.6‎ M 29,020
ارزش معاملات ‎24.6‎ B ‎7.8‎ B ‎31.8‎ B ‎589.4‎ M
قدرت ‎7.7‎ M ‎195.5‎ M ‎1.9‎ M ‎14.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.05
جریان پول حقیقی ‎-7.2‎ B
1401/02/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 371 4 1,334 2
حجم معاملات ‎1.6‎ M 565,847 ‎2.1‎ M 27,941
ارزش معاملات ‎32.1‎ B ‎11.4‎ B ‎43.0‎ B ‎564.1‎ M
قدرت ‎8.7‎ M ‎285.6‎ M ‎3.2‎ M ‎28.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.69
جریان پول حقیقی ‎-10.9‎ B
1401/02/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 489 4 1,307 8
حجم معاملات ‎3.2‎ M 552,382 ‎3.1‎ M 608,977
ارزش معاملات ‎64.3‎ B ‎11.2‎ B ‎63.2‎ B ‎12.3‎ B
قدرت ‎13.2‎ M ‎279.4‎ M ‎4.8‎ M ‎154.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.72
جریان پول حقیقی ‎1.1‎ B
1401/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,005 5 1,077 9
حجم معاملات ‎2.9‎ M 801,413 ‎2.0‎ M ‎1.7‎ M
ارزش معاملات ‎58.2‎ B ‎15.9‎ B ‎39.5‎ B ‎34.6‎ B
قدرت ‎5.8‎ M ‎317.8‎ M ‎3.7‎ M ‎385.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.58
جریان پول حقیقی ‎18.8‎ B
1401/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 554 5 1,171 6
حجم معاملات ‎3.6‎ M ‎1.2‎ M ‎2.6‎ M ‎2.1‎ M
ارزش معاملات ‎71.5‎ B ‎23.2‎ B ‎51.9‎ B ‎42.8‎ B
قدرت ‎12.9‎ M ‎464.1‎ M ‎4.4‎ M ‎713.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.91
جریان پول حقیقی ‎19.6‎ B
1401/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 764 7 1,512 6
حجم معاملات ‎5.1‎ M 711,284 ‎5.6‎ M 202,596
ارزش معاملات ‎105.4‎ B ‎14.7‎ B ‎115.9‎ B ‎4.2‎ B
قدرت ‎13.8‎ M ‎209.6‎ M ‎7.7‎ M ‎69.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.80
جریان پول حقیقی ‎-10.5‎ B
1401/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,615 4 1,747 9
حجم معاملات ‎11.1‎ M 418,013 ‎7.7‎ M ‎3.9‎ M
ارزش معاملات ‎231.2‎ B ‎8.7‎ B ‎159.6‎ B ‎80.3‎ B
قدرت ‎14.3‎ M ‎216.7‎ M ‎9.1‎ M ‎892.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.57
جریان پول حقیقی ‎71.6‎ B
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 474 3 1,261 7
حجم معاملات ‎8.7‎ M 500,000 ‎2.9‎ M ‎6.4‎ M
ارزش معاملات ‎175.3‎ B ‎10.0‎ B ‎57.4‎ B ‎127.9‎ B
قدرت ‎37.0‎ M ‎334.0‎ M ‎4.6‎ M ‎1.8‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 8.12
جریان پول حقیقی ‎117.9‎ B
1401/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 105 4 1,081 5
حجم معاملات ‎1.9‎ M ‎1.5‎ M ‎1.5‎ M ‎1.9‎ M
ارزش معاملات ‎36.0‎ B ‎28.6‎ B ‎29.1‎ B ‎35.5‎ B
قدرت ‎34.3‎ M ‎715.9‎ M ‎2.7‎ M ‎710.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 12.74
جریان پول حقیقی ‎6.9‎ B
1401/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 196 4 837 6
حجم معاملات ‎1.2‎ M ‎2.9‎ M ‎3.5‎ M 692,972
ارزش معاملات ‎22.5‎ B ‎53.3‎ B ‎63.1‎ B ‎12.6‎ B
قدرت ‎11.5‎ M ‎1.3‎ B ‎7.5‎ M ‎210.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.52
جریان پول حقیقی ‎-40.6‎ B
1401/01/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 201 4 1,338 2
حجم معاملات ‎1.4‎ M ‎1.1‎ M ‎2.4‎ M 50,060
ارزش معاملات ‎25.8‎ B ‎20.2‎ B ‎45.1‎ B ‎945.1‎ M
قدرت ‎12.8‎ M ‎506.1‎ M ‎3.4‎ M ‎47.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.81
جریان پول حقیقی ‎-19.3‎ B
1401/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 322 1 1,155 3
حجم معاملات ‎2.6‎ M 50,000 ‎2.1‎ M 570,060
ارزش معاملات ‎50.5‎ B ‎961.5‎ M ‎40.5‎ B ‎11.0‎ B
قدرت ‎15.7‎ M ‎96.2‎ M ‎3.5‎ M ‎365.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.47
جریان پول حقیقی ‎10.0‎ B
1401/01/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 394 1 1,413 4
حجم معاملات ‎4.2‎ M 102,400 ‎2.7‎ M ‎1.5‎ M
ارزش معاملات ‎77.4‎ B ‎1.9‎ B ‎50.9‎ B ‎28.3‎ B
قدرت ‎19.6‎ M ‎190.9‎ M ‎3.6‎ M ‎708.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.45
جریان پول حقیقی ‎26.4‎ B
1401/01/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 284 3 941 4
حجم معاملات 954,166 188,299 ‎1.1‎ M 75,532
ارزش معاملات ‎17.1‎ B ‎3.4‎ B ‎19.1‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎6.0‎ M ‎112.4‎ M ‎2.0‎ M ‎33.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.96
جریان پول حقیقی ‎-2.0‎ B
1401/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 239 2 1,179 5
حجم معاملات ‎1.3‎ M 478,839 ‎1.4‎ M 378,242
ارزش معاملات ‎23.2‎ B ‎8.7‎ B ‎25.0‎ B ‎6.9‎ B
قدرت ‎9.7‎ M ‎433.8‎ M ‎2.1‎ M ‎137.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.57
جریان پول حقیقی ‎-1.8‎ B
1401/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 361 5 1,264 2
حجم معاملات ‎1.7‎ M 274,737 ‎2.0‎ M 10,030
ارزش معاملات ‎31.5‎ B ‎5.0‎ B ‎36.3‎ B ‎182.7‎ M
قدرت ‎8.7‎ M ‎100.1‎ M ‎2.9‎ M ‎9.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.04
جریان پول حقیقی ‎-4.8‎ B
1401/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 401 4 1,349 8
حجم معاملات ‎3.7‎ M 440,611 ‎2.2‎ M ‎2.0‎ M
ارزش معاملات ‎70.0‎ B ‎8.2‎ B ‎40.6‎ B ‎37.6‎ B
قدرت ‎17.5‎ M ‎205.9‎ M ‎3.0‎ M ‎470.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.80
جریان پول حقیقی ‎29.4‎ B
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 340 3 1,416 2
حجم معاملات ‎3.0‎ M 226,951 ‎2.2‎ M 967,711
ارزش معاملات ‎52.7‎ B ‎4.0‎ B ‎39.5‎ B ‎17.2‎ B
قدرت ‎15.5‎ M ‎134.8‎ M ‎2.8‎ M ‎862.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.56
جریان پول حقیقی ‎13.2‎ B
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 89 3 1,304 7
حجم معاملات ‎2.5‎ M 315,355 ‎1.7‎ M ‎1.2‎ M
ارزش معاملات ‎43.1‎ B ‎5.4‎ B ‎28.8‎ B ‎19.6‎ B
قدرت ‎48.4‎ M ‎178.9‎ M ‎2.2‎ M ‎280.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 21.91
جریان پول حقیقی ‎14.3‎ B
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 144 0 812 3
حجم معاملات 917,973 0 850,164 67,809
ارزش معاملات ‎15.0‎ B 0 ‎13.9‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎10.4‎ M - ‎1.7‎ M ‎36.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.09
جریان پول حقیقی ‎1.1‎ B
1400/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 153 3 760 4
حجم معاملات 953,660 114,437 ‎1.0‎ M 49,854
ارزش معاملات ‎15.5‎ B ‎1.9‎ B ‎16.6‎ B ‎810.6‎ M
قدرت ‎10.1‎ M ‎62.0‎ M ‎2.2‎ M ‎20.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.65
جریان پول حقیقی ‎-1.1‎ B
1400/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 129 2 673 3
حجم معاملات ‎1.0‎ M 66,000 837,833 266,081
ارزش معاملات ‎16.6‎ B ‎1.1‎ B ‎13.4‎ B ‎4.3‎ B
قدرت ‎12.9‎ M ‎52.8‎ M ‎2.0‎ M ‎141.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.46
جریان پول حقیقی ‎3.2‎ B
1400/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 96 2 700 2
حجم معاملات 358,791 300,000 658,717 74
ارزش معاملات ‎5.7‎ B ‎4.8‎ B ‎10.5‎ B ‎1.2‎ M
قدرت ‎6.0‎ M ‎239.1‎ M ‎1.5‎ M 58,978
نسبت خریدار به فروشنده 3.97
جریان پول حقیقی ‎-4.8‎ B
1400/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 109 4 829 5
حجم معاملات 981,310 548,798 839,975 690,133
ارزش معاملات ‎15.6‎ B ‎8.7‎ B ‎13.3‎ B ‎10.9‎ B
قدرت ‎14.3‎ M ‎217.5‎ M ‎1.6‎ M ‎218.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.89
جریان پول حقیقی ‎2.2‎ B
1400/12/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 126 5 1,211 3
حجم معاملات 856,782 ‎1.4‎ M ‎2.2‎ M 131,217
ارزش معاملات ‎13.6‎ B ‎22.9‎ B ‎34.4‎ B ‎2.1‎ B
قدرت ‎10.8‎ M ‎457.6‎ M ‎2.8‎ M ‎69.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.80
جریان پول حقیقی ‎-20.8‎ B
1400/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 297 3 1,011 6
حجم معاملات ‎1.7‎ M 398,480 ‎1.9‎ M 135,360
ارزش معاملات ‎26.9‎ B ‎6.4‎ B ‎31.1‎ B ‎2.2‎ B
قدرت ‎9.0‎ M ‎213.5‎ M ‎3.1‎ M ‎36.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.94
جریان پول حقیقی ‎-4.2‎ B
1400/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 201 4 1,140 11
حجم معاملات ‎1.9‎ M 867,987 ‎1.9‎ M 854,721
ارزش معاملات ‎30.6‎ B ‎13.9‎ B ‎30.8‎ B ‎13.7‎ B
قدرت ‎15.2‎ M ‎348.3‎ M ‎2.7‎ M ‎124.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.63
جریان پول حقیقی ‎-212.9‎ M
1400/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 160 5 1,096 7
حجم معاملات 950,195 526,563 952,694 524,064
ارزش معاملات ‎15.3‎ B ‎8.5‎ B ‎15.4‎ B ‎8.5‎ B
قدرت ‎9.6‎ M ‎170.0‎ M ‎1.4‎ M ‎120.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.83
جریان پول حقیقی ‎-40.3‎ M
1400/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 226 7 1,757 4
حجم معاملات ‎3.4‎ M ‎1.4‎ M ‎3.2‎ M ‎1.5‎ M
ارزش معاملات ‎55.1‎ B ‎22.2‎ B ‎52.2‎ B ‎25.1‎ B
قدرت ‎24.4‎ M ‎317.1‎ M ‎3.0‎ M ‎628.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.21
جریان پول حقیقی ‎2.9‎ B
1400/12/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 208 6 2,501 5
حجم معاملات ‎3.2‎ M 670,609 ‎2.4‎ M ‎1.5‎ M
ارزش معاملات ‎50.5‎ B ‎10.5‎ B ‎37.9‎ B ‎23.2‎ B
قدرت ‎24.3‎ M ‎175.4‎ M ‎1.5‎ M ‎463.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 16.04
جریان پول حقیقی ‎12.7‎ B
1400/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 143 1 1,398 0
حجم معاملات 869,822 60,000 929,822 0
ارزش معاملات ‎13.1‎ B ‎905.4‎ M ‎14.0‎ B 0
قدرت ‎9.2‎ M ‎90.5‎ M ‎1.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 9.15
جریان پول حقیقی ‎-905.4‎ M
1400/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 259 5 1,046 2
حجم معاملات ‎1.2‎ M 838,523 ‎2.0‎ M 61
ارزش معاملات ‎17.5‎ B ‎12.7‎ B ‎30.2‎ B 924,760
قدرت ‎6.7‎ M ‎254.2‎ M ‎2.9‎ M 46,238
نسبت خریدار به فروشنده 2.34
جریان پول حقیقی ‎-12.7‎ B
1400/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 278 2 1,103 4
حجم معاملات ‎2.2‎ M 135,840 ‎2.3‎ M 92,389
ارزش معاملات ‎34.9‎ B ‎2.1‎ B ‎35.6‎ B ‎1.5‎ B
قدرت ‎12.6‎ M ‎107.2‎ M ‎3.2‎ M ‎36.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.89
جریان پول حقیقی ‎-685.7‎ M
1400/12/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 181 2 826 4
حجم معاملات ‎1.9‎ M 5,070 ‎1.4‎ M 500,180
ارزش معاملات ‎28.8‎ B ‎77.3‎ M ‎21.3‎ B ‎7.6‎ B
قدرت ‎15.9‎ M ‎3.9‎ M ‎2.6‎ M ‎190.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.18
جریان پول حقیقی ‎7.6‎ B
1400/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 318 0 1,492 6
حجم معاملات ‎3.1‎ M 0 ‎2.5‎ M 558,153
ارزش معاملات ‎44.6‎ B 0 ‎36.5‎ B ‎8.2‎ B
قدرت ‎14.0‎ M - ‎2.4‎ M ‎136.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.74
جریان پول حقیقی ‎8.2‎ B
1400/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 273 2 1,012 2
حجم معاملات ‎1.0‎ M 385,093 ‎1.4‎ M 106
ارزش معاملات ‎14.2‎ B ‎5.4‎ B ‎19.6‎ B ‎1.5‎ M
قدرت ‎5.2‎ M ‎270.1‎ M ‎1.9‎ M 74,359
نسبت خریدار به فروشنده 2.68
جریان پول حقیقی ‎-5.4‎ B
1400/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 213 2 959 1
حجم معاملات 760,219 120,060 880,219 60
ارزش معاملات ‎10.9‎ B ‎1.7‎ B ‎12.6‎ B 861,600
قدرت ‎5.1‎ M ‎86.2‎ M ‎1.3‎ M 86,160
نسبت خریدار به فروشنده 3.89
جریان پول حقیقی ‎-1.7‎ B
1400/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 178 2 1,198 0
حجم معاملات 823,102 136,045 959,147 0
ارزش معاملات ‎12.0‎ B ‎2.0‎ B ‎14.0‎ B 0
قدرت ‎6.7‎ M ‎99.0‎ M ‎1.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 5.78
جریان پول حقیقی ‎-2.0‎ B
1400/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 272 3 1,274 4
حجم معاملات ‎1.4‎ M 512,214 ‎1.7‎ M 202,034
ارزش معاملات ‎20.5‎ B ‎7.4‎ B ‎25.0‎ B ‎2.9‎ B
قدرت ‎7.5‎ M ‎246.7‎ M ‎2.0‎ M ‎73.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.84
جریان پول حقیقی ‎-4.5‎ B
1400/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 332 2 1,249 2
حجم معاملات ‎1.3‎ M 762,606 ‎1.7‎ M 370,000
ارزش معاملات ‎19.2‎ B ‎11.5‎ B ‎25.2‎ B ‎5.6‎ B
قدرت ‎5.8‎ M ‎575.0‎ M ‎2.0‎ M ‎279.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.88
جریان پول حقیقی ‎-5.9‎ B
1400/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 240 0 1,273 0
حجم معاملات ‎1.1‎ M 0 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎17.7‎ B 0 ‎17.7‎ B 0
قدرت ‎7.4‎ M - ‎1.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 5.30
جریان پول حقیقی 0
1400/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 292 0 1,257 1
حجم معاملات ‎1.7‎ M 0 ‎1.6‎ M 70,000
ارزش معاملات ‎26.5‎ B 0 ‎25.4‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎9.1‎ M - ‎2.0‎ M ‎110.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.49
جریان پول حقیقی ‎1.1‎ B
1400/11/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 202 2 1,110 2
حجم معاملات ‎1.0‎ M 60,060 ‎1.0‎ M 50,060
ارزش معاملات ‎15.7‎ B ‎935.1‎ M ‎15.9‎ B ‎779.4‎ M
قدرت ‎7.8‎ M ‎46.8‎ M ‎1.4‎ M ‎39.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.44
جریان پول حقیقی ‎-155.7‎ M
1400/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 361 3 1,600 4
حجم معاملات ‎2.4‎ M 530,451 ‎2.8‎ M 96,946
ارزش معاملات ‎37.9‎ B ‎8.5‎ B ‎44.8‎ B ‎1.5‎ B
قدرت ‎10.5‎ M ‎282.4‎ M ‎2.8‎ M ‎38.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.75
جریان پول حقیقی ‎-6.9‎ B
1400/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 79 1 110 0
حجم معاملات 363,789 950,000 ‎1.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎6.1‎ B ‎15.9‎ B ‎21.9‎ B 0
قدرت ‎7.7‎ M ‎1.6‎ B ‎19.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.39
جریان پول حقیقی ‎-15.9‎ B
1400/11/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 951 4 1,492 5
حجم معاملات ‎11.7‎ M ‎1.2‎ M ‎10.7‎ M ‎2.1‎ M
ارزش معاملات ‎204.0‎ B ‎21.2‎ B ‎188.2‎ B ‎37.1‎ B
قدرت ‎21.5‎ M ‎531.0‎ M ‎12.6‎ M ‎741.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.70
جریان پول حقیقی ‎15.8‎ B
1400/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 17 0 845 1
حجم معاملات ‎1.4‎ M 0 406,350 ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎24.1‎ B 0 ‎7.0‎ B ‎17.2‎ B
قدرت ‎141.9‎ M - 824,722 ‎1.7‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 172.03
جریان پول حقیقی ‎17.2‎ B
1400/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 34 2 714 2
حجم معاملات 606,475 532,542 997,398 141,619
ارزش معاملات ‎9.9‎ B ‎8.7‎ B ‎16.3‎ B ‎2.3‎ B
قدرت ‎29.1‎ M ‎435.1‎ M ‎2.3‎ M ‎115.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 12.77
جریان پول حقیقی ‎-6.4‎ B
1400/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 189 5 891 3
حجم معاملات 654,033 327,458 892,433 89,058
ارزش معاملات ‎10.4‎ B ‎5.2‎ B ‎14.2‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎5.5‎ M ‎103.9‎ M ‎1.6‎ M ‎47.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.45
جریان پول حقیقی ‎-3.8‎ B
1400/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 144 2 1,005 2
حجم معاملات 425,966 205,186 591,092 40,060
ارزش معاملات ‎6.9‎ B ‎3.3‎ B ‎9.5‎ B ‎645.0‎ M
قدرت ‎4.8‎ M ‎165.2‎ M 946,924 ‎32.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.03
جریان پول حقیقی ‎-2.7‎ B
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 216 2 1,120 5
حجم معاملات 957,971 30,000 917,522 70,449
ارزش معاملات ‎15.5‎ B ‎484.5‎ M ‎14.8‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎7.2‎ M ‎24.2‎ M ‎1.3‎ M ‎22.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.41
جریان پول حقیقی ‎653.3‎ M
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 367 2 1,233 5
حجم معاملات ‎2.6‎ M 384,000 ‎2.4‎ M 592,172
ارزش معاملات ‎42.8‎ B ‎6.2‎ B ‎39.4‎ B ‎9.6‎ B
قدرت ‎11.7‎ M ‎312.2‎ M ‎3.2‎ M ‎192.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.65
جریان پول حقیقی ‎3.4‎ B
1400/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 162 3 441 3
حجم معاملات ‎1.8‎ M 801,178 ‎2.4‎ M 182,114
ارزش معاملات ‎28.5‎ B ‎12.9‎ B ‎38.4‎ B ‎2.9‎ B
قدرت ‎17.6‎ M ‎428.4‎ M ‎8.7‎ M ‎97.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.02
جریان پول حقیقی ‎-9.9‎ B
1400/10/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 241 5 889 1
حجم معاملات 880,141 ‎1.1‎ M ‎2.0‎ M 45
ارزش معاملات ‎24.6‎ B ‎30.2‎ B ‎54.8‎ B ‎1.3‎ M
قدرت ‎10.2‎ M ‎604.8‎ M ‎6.2‎ M 125,775
نسبت خریدار به فروشنده 1.65
جریان پول حقیقی ‎-30.2‎ B
1400/10/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 134 2 937 4
حجم معاملات 360,843 250,000 610,680 163
ارزش معاملات ‎10.5‎ B ‎7.3‎ B ‎17.8‎ B ‎4.8‎ M
قدرت ‎7.9‎ M ‎365.0‎ M ‎1.9‎ M 118,990
نسبت خریدار به فروشنده 4.13
جریان پول حقیقی ‎-7.3‎ B
1400/10/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 116 5 1,153 6
حجم معاملات 444,477 799,726 ‎1.1‎ M 150,252
ارزش معاملات ‎13.1‎ B ‎23.6‎ B ‎32.3‎ B ‎4.4‎ B
قدرت ‎11.3‎ M ‎472.6‎ M ‎2.8‎ M ‎74.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.04
جریان پول حقیقی ‎-19.2‎ B
1400/10/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 92 5 1,223 4
حجم معاملات 325,760 424,117 749,677 200
ارزش معاملات ‎9.7‎ B ‎12.6‎ B ‎22.3‎ B ‎6.0‎ M
قدرت ‎10.5‎ M ‎252.3‎ M ‎1.8‎ M 148,750
نسبت خریدار به فروشنده 5.78
جریان پول حقیقی ‎-12.6‎ B
1400/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 156 4 1,148 5
حجم معاملات 699,074 549,633 ‎1.0‎ M 245,684
ارزش معاملات ‎20.8‎ B ‎16.4‎ B ‎29.9‎ B ‎7.3‎ B
قدرت ‎13.4‎ M ‎409.5‎ M ‎2.6‎ M ‎146.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.13
جریان پول حقیقی ‎-9.1‎ B
1400/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 138 1 962 7
حجم معاملات 478,565 37,837 424,560 91,842
ارزش معاملات ‎14.1‎ B ‎1.1‎ B ‎12.5‎ B ‎2.7‎ B
قدرت ‎10.2‎ M ‎111.6‎ M ‎1.3‎ M ‎38.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.86
جریان پول حقیقی ‎1.6‎ B
1400/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 204 1 1,088 5
حجم معاملات 589,143 50,313 585,987 53,469
ارزش معاملات ‎17.4‎ B ‎1.5‎ B ‎17.3‎ B ‎1.6‎ B
قدرت ‎8.5‎ M ‎148.4‎ M ‎1.6‎ M ‎31.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.36
جریان پول حقیقی ‎93.1‎ M
1400/10/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 184 5 988 5
حجم معاملات ‎1.2‎ M 393,045 939,677 655,048
ارزش معاملات ‎35.4‎ B ‎11.6‎ B ‎27.7‎ B ‎19.3‎ B
قدرت ‎19.3‎ M ‎231.9‎ M ‎2.8‎ M ‎386.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.87
جریان پول حقیقی ‎7.7‎ B
1400/10/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 203 4 1,250 6
حجم معاملات ‎1.2‎ M 182,326 ‎1.2‎ M 181,523
ارزش معاملات ‎35.5‎ B ‎5.5‎ B ‎35.5‎ B ‎5.5‎ B
قدرت ‎17.5‎ M ‎137.7‎ M ‎2.8‎ M ‎91.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.15
جریان پول حقیقی ‎-24.3‎ M
1400/10/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 152 4 953 4
حجم معاملات 605,717 92,281 636,908 61,090
ارزش معاملات ‎18.8‎ B ‎2.9‎ B ‎19.7‎ B ‎1.9‎ B
قدرت ‎12.3‎ M ‎71.5‎ M ‎2.1‎ M ‎47.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.96
جریان پول حقیقی ‎-966.1‎ M
1400/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 115 2 908 3
حجم معاملات 418,970 80,000 498,790 180
ارزش معاملات ‎13.0‎ B ‎2.5‎ B ‎15.5‎ B ‎5.6‎ M
قدرت ‎11.3‎ M ‎124.0‎ M ‎1.7‎ M 186,042
نسبت خریدار به فروشنده 6.63
جریان پول حقیقی ‎-2.5‎ B
1400/10/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 185 3 1,169 2
حجم معاملات 877,353 16,626 782,431 111,548
ارزش معاملات ‎27.3‎ B ‎517.6‎ M ‎24.4‎ B ‎3.5‎ B
قدرت ‎14.8‎ M ‎17.3‎ M ‎2.1‎ M ‎173.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.09
جریان پول حقیقی ‎3.0‎ B
1400/10/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 124 3 1,098 0
حجم معاملات 334,418 290,000 624,418 0
ارزش معاملات ‎10.6‎ B ‎9.2‎ B ‎19.7‎ B 0
قدرت ‎8.5‎ M ‎305.5‎ M ‎1.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 4.74
جریان پول حقیقی ‎-9.2‎ B
1400/10/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 169 4 1,144 1
حجم معاملات 422,404 270,799 693,143 60
ارزش معاملات ‎13.4‎ B ‎8.6‎ B ‎22.0‎ B ‎1.9‎ M
قدرت ‎7.9‎ M ‎214.4‎ M ‎1.9‎ M 190,032
نسبت خریدار به فروشنده 4.13
جریان پول حقیقی ‎-8.6‎ B
1400/10/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 248 4 1,321 4
حجم معاملات 858,275 980,488 ‎1.7‎ M 169,473
ارزش معاملات ‎28.0‎ B ‎32.0‎ B ‎54.5‎ B ‎5.5‎ B
قدرت ‎11.3‎ M ‎799.6‎ M ‎4.1‎ M ‎138.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.74
جریان پول حقیقی ‎-26.5‎ B
1400/10/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 330 3 1,422 7
حجم معاملات ‎1.6‎ M 139,414 ‎1.4‎ M 326,846
ارزش معاملات ‎53.8‎ B ‎4.7‎ B ‎47.5‎ B ‎11.0‎ B
قدرت ‎16.3‎ M ‎156.5‎ M ‎3.3‎ M ‎157.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.88
جریان پول حقیقی ‎6.3‎ B
1400/10/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 468 9 1,966 9
حجم معاملات ‎4.2‎ M ‎2.6‎ M ‎3.6‎ M ‎3.2‎ M
ارزش معاملات ‎142.2‎ B ‎87.5‎ B ‎121.1‎ B ‎108.6‎ B
قدرت ‎30.4‎ M ‎972.4‎ M ‎6.2‎ M ‎1.2‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 4.93
جریان پول حقیقی ‎21.1‎ B
1400/10/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 185 5 1,371 2
حجم معاملات 725,784 640,714 ‎1.3‎ M 30,060
ارزش معاملات ‎23.3‎ B ‎20.6‎ B ‎42.9‎ B ‎966.0‎ M
قدرت ‎12.6‎ M ‎411.8‎ M ‎3.1‎ M ‎48.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.02
جریان پول حقیقی ‎-19.6‎ B
1400/10/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 243 4 1,492 7
حجم معاملات ‎1.6‎ M ‎1.2‎ M ‎2.5‎ M 203,449
ارزش معاملات ‎50.5‎ B ‎37.4‎ B ‎81.4‎ B ‎6.5‎ B
قدرت ‎20.8‎ M ‎934.8‎ M ‎5.5‎ M ‎92.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.81
جریان پول حقیقی ‎-30.9‎ B
1400/10/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 107 1 1,188 7
حجم معاملات ‎1.4‎ M 6,700 ‎1.1‎ M 340,255
ارزش معاملات ‎43.9‎ B ‎209.6‎ M ‎33.4‎ B ‎10.6‎ B
قدرت ‎41.0‎ M ‎21.0‎ M ‎2.8‎ M ‎152.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 14.57
جریان پول حقیقی ‎10.4‎ B
1400/09/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 59 2 1,269 2
حجم معاملات 920,661 39,416 954,051 6,026
ارزش معاملات ‎27.5‎ B ‎1.2‎ B ‎28.4‎ B ‎179.7‎ M
قدرت ‎46.5‎ M ‎58.8‎ M ‎2.2‎ M ‎9.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 20.76
جریان پول حقیقی ‎-995.6‎ M
1400/09/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 107 4 1,143 0
حجم معاملات 523,437 231,758 755,195 0
ارزش معاملات ‎15.0‎ B ‎6.6‎ B ‎21.6‎ B 0
قدرت ‎14.0‎ M ‎166.0‎ M ‎1.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 7.40
جریان پول حقیقی ‎-6.6‎ B
1400/09/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 121 4 1,231 2
حجم معاملات 468,042 257,198 720,250 4,990
ارزش معاملات ‎13.4‎ B ‎7.4‎ B ‎20.6‎ B ‎142.6‎ M
قدرت ‎11.1‎ M ‎183.8‎ M ‎1.7‎ M ‎7.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.61
جریان پول حقیقی ‎-7.2‎ B
1400/09/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 178 1 1,287 3
حجم معاملات 756,766 70,000 676,706 150,060
ارزش معاملات ‎22.0‎ B ‎2.0‎ B ‎19.7‎ B ‎4.4‎ B
قدرت ‎12.4‎ M ‎203.4‎ M ‎1.5‎ M ‎145.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.09
جریان پول حقیقی ‎2.3‎ B
1400/09/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 147 6 1,163 4
حجم معاملات 664,410 389,248 719,953 333,705
ارزش معاملات ‎19.5‎ B ‎11.4‎ B ‎21.1‎ B ‎9.8‎ B
قدرت ‎13.3‎ M ‎190.3‎ M ‎1.8‎ M ‎244.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.30
جریان پول حقیقی ‎-1.6‎ B
1400/09/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 126 2 1,096 3
حجم معاملات 882,278 110,060 823,880 168,458
ارزش معاملات ‎26.2‎ B ‎3.3‎ B ‎24.5‎ B ‎5.0‎ B
قدرت ‎20.8‎ M ‎163.4‎ M ‎2.2‎ M ‎166.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.31
جریان پول حقیقی ‎1.7‎ B
1400/09/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 116 3 1,342 4
حجم معاملات 911,869 ‎1.2‎ M ‎1.4‎ M 768,946
ارزش معاملات ‎27.5‎ B ‎36.5‎ B ‎40.8‎ B ‎23.2‎ B
قدرت ‎23.7‎ M ‎1.2‎ B ‎3.0‎ M ‎579.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.79
جریان پول حقیقی ‎-13.3‎ B
1400/09/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 49 3 972 4
حجم معاملات 239,326 144,440 371,868 11,898
ارزش معاملات ‎7.3‎ B ‎4.4‎ B ‎11.4‎ B ‎364.6‎ M
قدرت ‎15.0‎ M ‎147.5‎ M ‎1.2‎ M ‎9.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 12.77
جریان پول حقیقی ‎-4.1‎ B
1400/09/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 80 2 1,431 4
حجم معاملات 389,151 252,973 532,828 109,296
ارزش معاملات ‎12.0‎ B ‎7.8‎ B ‎16.4‎ B ‎3.4‎ B
قدرت ‎15.0‎ M ‎389.8‎ M ‎1.1‎ M ‎84.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 13.06
جریان پول حقیقی ‎-4.4‎ B
1400/09/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 145 6 1,615 3
حجم معاملات 593,263 204,516 678,901 118,878
ارزش معاملات ‎18.4‎ B ‎6.3‎ B ‎21.0‎ B ‎3.7‎ B
قدرت ‎12.7‎ M ‎105.5‎ M ‎1.3‎ M ‎122.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.73
جریان پول حقیقی ‎-2.6‎ B
1400/09/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 113 4 1,433 5
حجم معاملات 513,480 462,171 728,917 246,734
ارزش معاملات ‎15.8‎ B ‎14.2‎ B ‎22.4‎ B ‎7.6‎ B
قدرت ‎14.0‎ M ‎355.4‎ M ‎1.6‎ M ‎151.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.93
جریان پول حقیقی ‎-6.6‎ B
1400/09/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 139 4 1,345 2
حجم معاملات 767,551 99,904 867,384 71
ارزش معاملات ‎23.4‎ B ‎3.0‎ B ‎26.4‎ B ‎2.2‎ M
قدرت ‎16.8‎ M ‎76.1‎ M ‎2.0‎ M 108,151
نسبت خریدار به فروشنده 8.56
جریان پول حقیقی ‎-3.0‎ B
1400/09/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 149 2 1,701 3
حجم معاملات 421,424 435,688 757,002 100,110
ارزش معاملات ‎12.9‎ B ‎13.3‎ B ‎23.2‎ B ‎3.1‎ B
قدرت ‎8.7‎ M ‎666.3‎ M ‎1.4‎ M ‎102.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.36
جریان پول حقیقی ‎-10.3‎ B
1400/09/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 140 3 1,632 1
حجم معاملات 403,071 323,724 726,774 21
ارزش معاملات ‎12.3‎ B ‎9.8‎ B ‎22.1‎ B 638,904
قدرت ‎8.8‎ M ‎328.3‎ M ‎1.4‎ M 63,890
نسبت خریدار به فروشنده 6.47
جریان پول حقیقی ‎-9.8‎ B
1400/09/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 228 4 1,356 12
حجم معاملات ‎1.4‎ M ‎1.3‎ M ‎2.0‎ M 673,878
ارزش معاملات ‎42.6‎ B ‎39.0‎ B ‎60.7‎ B ‎20.9‎ B
قدرت ‎18.7‎ M ‎975.6‎ M ‎4.5‎ M ‎174.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.18
جریان پول حقیقی ‎-18.1‎ B
1400/09/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 548 3 2,062 12
حجم معاملات ‎3.5‎ M 250,461 ‎2.8‎ M 982,516
ارزش معاملات ‎113.6‎ B ‎8.1‎ B ‎90.0‎ B ‎31.8‎ B
قدرت ‎20.7‎ M ‎269.8‎ M ‎4.4‎ M ‎264.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.75
جریان پول حقیقی ‎23.7‎ B
1400/09/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 215 5 2,235 8
حجم معاملات ‎2.9‎ M 248,685 ‎2.0‎ M ‎1.1‎ M
ارزش معاملات ‎90.3‎ B ‎7.7‎ B ‎63.5‎ B ‎34.6‎ B
قدرت ‎42.0‎ M ‎155.0‎ M ‎2.8‎ M ‎432.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 14.79
جریان پول حقیقی ‎26.9‎ B
1400/09/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 274 6 7,263 8
حجم معاملات 777,273 ‎1.3‎ M ‎1.7‎ M 424,986
ارزش معاملات ‎23.2‎ B ‎38.8‎ B ‎49.4‎ B ‎12.7‎ B
قدرت ‎8.5‎ M ‎647.4‎ M 679,838 ‎158.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 12.47
جریان پول حقیقی ‎-26.1‎ B
1400/09/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 303 3 1,563 2
حجم معاملات ‎1.2‎ M 120,000 ‎1.3‎ M 34,045
ارزش معاملات ‎37.0‎ B ‎3.6‎ B ‎39.6‎ B ‎1.0‎ B
قدرت ‎12.2‎ M ‎119.0‎ M ‎2.5‎ M ‎50.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.83
جریان پول حقیقی ‎-2.6‎ B
1400/09/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 246 4 1,622 3
حجم معاملات 569,140 83,901 652,458 583
ارزش معاملات ‎17.3‎ B ‎2.5‎ B ‎19.8‎ B ‎17.7‎ M
قدرت ‎7.0‎ M ‎63.6‎ M ‎1.2‎ M 589,219
نسبت خریدار به فروشنده 5.75
جریان پول حقیقی ‎-2.5‎ B
1400/09/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 206 4 2,451 4
حجم معاملات 703,136 65,120 528,850 239,406
ارزش معاملات ‎21.6‎ B ‎2.0‎ B ‎16.3‎ B ‎7.4‎ B
قدرت ‎10.5‎ M ‎50.0‎ M 663,253 ‎184.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 15.82
جریان پول حقیقی ‎5.4‎ B
1400/09/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 321 3 2,051 2
حجم معاملات 979,245 82,678 ‎1.1‎ M 8,494
ارزش معاملات ‎30.4‎ B ‎2.6‎ B ‎32.7‎ B ‎263.6‎ M
قدرت ‎9.5‎ M ‎85.5‎ M ‎1.6‎ M ‎13.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.94
جریان پول حقیقی ‎-2.3‎ B
1400/08/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 335 2 2,148 5
حجم معاملات 910,309 617,854 ‎1.3‎ M 260,542
ارزش معاملات ‎28.4‎ B ‎19.3‎ B ‎39.5‎ B ‎8.1‎ B
قدرت ‎8.5‎ M ‎963.3‎ M ‎1.8‎ M ‎162.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.60
جریان پول حقیقی ‎-11.1‎ B
1400/08/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 568 1 2,139 4
حجم معاملات ‎1.7‎ M 397,879 ‎1.9‎ M 232,354
ارزش معاملات ‎53.5‎ B ‎12.5‎ B ‎58.7‎ B ‎7.3‎ B
قدرت ‎9.4‎ M ‎1.3‎ B ‎2.7‎ M ‎182.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.43
جریان پول حقیقی ‎-5.2‎ B
1400/08/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 351 5 2,691 3
حجم معاملات ‎2.0‎ M 357,790 ‎1.3‎ M ‎1.1‎ M
ارزش معاملات ‎64.3‎ B ‎11.2‎ B ‎42.0‎ B ‎33.6‎ B
قدرت ‎18.3‎ M ‎224.9‎ M ‎1.6‎ M ‎1.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 11.75
جریان پول حقیقی ‎22.4‎ B
1400/08/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 230 3 1,738 6
حجم معاملات 818,994 219,350 862,937 175,407
ارزش معاملات ‎24.8‎ B ‎6.6‎ B ‎26.1‎ B ‎5.3‎ B
قدرت ‎10.8‎ M ‎221.4‎ M ‎1.5‎ M ‎88.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.17
جریان پول حقیقی ‎-1.3‎ B
1400/08/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 244 3 1,610 4
حجم معاملات 607,016 328,353 750,163 185,206
ارزش معاملات ‎18.6‎ B ‎10.0‎ B ‎22.9‎ B ‎5.7‎ B
قدرت ‎7.6‎ M ‎334.8‎ M ‎1.4‎ M ‎141.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.34
جریان پول حقیقی ‎-4.4‎ B
1400/08/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 207 1 2,184 5
حجم معاملات 871,454 172,776 565,873 478,357
ارزش معاملات ‎27.7‎ B ‎5.5‎ B ‎18.0‎ B ‎15.2‎ B
قدرت ‎13.4‎ M ‎549.8‎ M 824,454 ‎304.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 16.25
جریان پول حقیقی ‎9.7‎ B
1400/08/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 186 4 2,042 10
حجم معاملات 707,504 226,939 631,740 302,703
ارزش معاملات ‎22.5‎ B ‎7.2‎ B ‎20.1‎ B ‎9.6‎ B
قدرت ‎12.1‎ M ‎180.4‎ M 983,590 ‎96.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 12.30
جریان پول حقیقی ‎2.4‎ B
1400/08/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 198 1 2,295 7
حجم معاملات 730,995 241,048 683,431 288,612
ارزش معاملات ‎24.0‎ B ‎7.9‎ B ‎22.4‎ B ‎9.5‎ B
قدرت ‎12.1‎ M ‎791.3‎ M 977,589 ‎135.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 12.40
جریان پول حقیقی ‎1.6‎ B
1400/08/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 275 8 2,373 9
حجم معاملات ‎1.1‎ M ‎1.3‎ M ‎1.2‎ M ‎1.2‎ M
ارزش معاملات ‎34.6‎ B ‎43.9‎ B ‎37.8‎ B ‎40.7‎ B
قدرت ‎12.6‎ M ‎548.5‎ M ‎1.6‎ M ‎452.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.91
جریان پول حقیقی ‎-3.1‎ B
1400/08/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 202 7 2,414 8
حجم معاملات 646,037 954,755 ‎1.4‎ M 226,990
ارزش معاملات ‎21.4‎ B ‎31.7‎ B ‎45.6‎ B ‎7.5‎ B
قدرت ‎10.6‎ M ‎452.7‎ M ‎1.9‎ M ‎94.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.62
جریان پول حقیقی ‎-24.2‎ B
1400/08/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 207 2 1,161 5
حجم معاملات 553,355 171,262 719,411 5,206
ارزش معاملات ‎18.1‎ B ‎5.6‎ B ‎23.5‎ B ‎170.3‎ M
قدرت ‎8.7‎ M ‎280.1‎ M ‎2.0‎ M ‎3.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.31
جریان پول حقیقی ‎-5.4‎ B
1400/08/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 248 6 2,813 3
حجم معاملات ‎2.3‎ M 324,411 ‎2.1‎ M 515,060
ارزش معاملات ‎74.4‎ B ‎10.7‎ B ‎68.2‎ B ‎17.0‎ B
قدرت ‎30.0‎ M ‎178.4‎ M ‎2.4‎ M ‎566.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 12.39
جریان پول حقیقی ‎6.3‎ B
1400/08/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 306 3 2,117 3
حجم معاملات 750,286 187,973 893,199 45,060
ارزش معاملات ‎23.6‎ B ‎5.9‎ B ‎28.1‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎7.7‎ M ‎197.3‎ M ‎1.3‎ M ‎47.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.81
جریان پول حقیقی ‎-4.5‎ B
1400/08/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 229 2 1,949 5
حجم معاملات 508,604 71,880 573,371 7,113
ارزش معاملات ‎15.8‎ B ‎2.2‎ B ‎17.8‎ B ‎221.3‎ M
قدرت ‎6.9‎ M ‎111.8‎ M 915,481 ‎4.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.55
جریان پول حقیقی ‎-2.0‎ B
1400/08/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 169 4 2,208 7
حجم معاملات 455,906 92,408 507,675 40,639
ارزش معاملات ‎14.1‎ B ‎2.9‎ B ‎15.7‎ B ‎1.3‎ B
قدرت ‎8.4‎ M ‎71.6‎ M 712,906 ‎18.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 11.73
جریان پول حقیقی ‎-1.6‎ B
1400/08/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 217 5 2,179 4
حجم معاملات 467,611 ‎1.7‎ M ‎1.9‎ M 250,120
ارزش معاملات ‎14.2‎ B ‎50.9‎ B ‎57.5‎ B ‎7.6‎ B
قدرت ‎6.6‎ M ‎1.0‎ B ‎2.6‎ M ‎190.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.48
جریان پول حقیقی ‎-43.3‎ B
1400/08/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 128 7 3,447 3
حجم معاملات ‎1.1‎ M 743,035 ‎1.8‎ M 69,970
ارزش معاملات ‎35.3‎ B ‎23.7‎ B ‎56.8‎ B ‎2.2‎ B
قدرت ‎27.6‎ M ‎338.5‎ M ‎1.6‎ M ‎74.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 16.76
جریان پول حقیقی ‎-21.5‎ B
1400/08/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 251 4 2,504 3
حجم معاملات 594,890 ‎1.1‎ M ‎1.4‎ M 281,962
ارزش معاملات ‎19.1‎ B ‎34.6‎ B ‎44.6‎ B ‎9.0‎ B
قدرت ‎7.6‎ M ‎864.0‎ M ‎1.8‎ M ‎301.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.27
جریان پول حقیقی ‎-25.5‎ B
1400/08/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 224 3 2,552 5
حجم معاملات 986,233 349,872 854,908 481,197
ارزش معاملات ‎31.4‎ B ‎11.1‎ B ‎27.2‎ B ‎15.3‎ B
قدرت ‎14.0‎ M ‎371.4‎ M ‎1.1‎ M ‎306.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 13.14
جریان پول حقیقی ‎4.2‎ B
1400/08/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 199 5 2,447 3
حجم معاملات 936,347 482,103 ‎1.2‎ M 172,908
ارزش معاملات ‎29.2‎ B ‎15.0‎ B ‎38.8‎ B ‎5.4‎ B
قدرت ‎14.7‎ M ‎300.2‎ M ‎1.6‎ M ‎179.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.24
جریان پول حقیقی ‎-9.6‎ B
1400/08/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 376 4 1,614 5
حجم معاملات ‎1.4‎ M ‎2.1‎ M ‎2.5‎ M ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎46.4‎ B ‎66.4‎ B ‎80.7‎ B ‎32.0‎ B
قدرت ‎12.3‎ M ‎1.7‎ B ‎5.0‎ M ‎640.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.47
جریان پول حقیقی ‎-34.3‎ B
1400/07/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 156 4 2,029 7
حجم معاملات 256,842 485,557 646,651 95,748
ارزش معاملات ‎8.6‎ B ‎16.4‎ B ‎21.8‎ B ‎3.2‎ B
قدرت ‎5.5‎ M ‎408.8‎ M