استخراج زغال سنگ

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
کزغال (‎3.99) 20,850 (‎0.75) 20,200 236,909 ‎4.9‎ B -
کطبس (‎1.57) 20,110 (‎0.45) 19,890 91,310 ‎1.9‎ B -
کپرور (‎2.77) 11,120 (‎2.03) 11,040 26,120 ‎288.3‎ M -
کشرق (‎-0.05) 98,500 (‎0.05) 98,600 13,414 ‎1.3‎ B -
فعالیت های گروه استخراج زغال سنگ

زغال سنگ در حال حاضر حدود 20 درصد از انرژی جهان را تامین می کند و برای تولید حدود 40 درصد از برق جهان استفاده می شود اما از مهم ترین کاربرد های آن تولید کک است که از اساسی ترین مواد مورد نیاز در صنایعی مانند صنایع فولاد سازی می باشد به طوریکه در سال های اخیر حدود هفتاد درصد فولاد به وسیله زغال سنگ ساخته شده است.در کشور ما نیز با وجود معادن زغال سنگ و نیاز مبرم صنایع مان به این منبع شرکت های معدنی بزرگی مسئولیت استخراج آن راعهده دارند، این شرکت ها که به صورت سهامی خاص بنا نهاده شده بودند و بسیار سود ده نیز هستند برای جذب سرمایه بیشتر به جهت گسترش میزان فعالیتشان سهام خود را پس ازتبدیل شرکت به سهامی عام به بورس عرضه کرده اند.در ابتدای نام نماد این شرکت ها حرف "ک" وجود دارد و باگروه کانی های غیرفلزی مشترک است.

تاریخچه گروه استخراج زغال سنگ
گروه استخراج زغال سنگ از سال 1390 با زیرمجموعه گرفتن شرکت ذغال‌ ‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ با نماد كطبس و شرکت صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود با نماد كشرق شکل گرفت، تا قبل از آن شرکت های فعال در این زمینه در گروه صنعت و معدن قرار می گرفتند اما بدلیل افزایش تعداد شرکت های گروه صنعت و معدن و همچنین افزایش بسیار زیاد ارزش این شرکتها تصمیم گرفته شد تا این گروه بسیار بزرگ به چند گروه کوچکتر تقسیم شود که گروه استخراج زغال سنگ یکی از آن هاست.
ارزش و تعداد شرکت های گروه استخراج زغال سنگ
در حال حاضر 5 شرکت زغال ‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌، صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود، فرآوري زغال سنگ پروده طبس، زغال سنگ البرز شرقي و زغال سنگ پروده طبس دراین گروه فعالیت دارند، مجموع ارزش این شرکت ها حدود 44000 میلیارد تومان برآورد شده است.قدیمی ترین شرکت گروه زغال ‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ با نماد كطبس است که ازسال 1382 پا به صحن بورس گذاشته.از آن جا که قیمت زغال سنگ به صورت جهانی ارائه می‌شود، لذا نوسانات قیمت جهانی زغال سنگ و همچنین قوانین و مقررات حمایتی دولت نقش مهمی در سودآوری شرکت ‌های این صنعت دارد؛ برای مثال در سال 1389 ممنوعیت واردات زغال‌ سنگ کمک شایانی به رشد فروش و سود شرکت‌ های فعال در این صنعت نمود،اما در سال 1390 کاهش قیمت جهانی زغال‌ سنگ منجر به رکود نسبی در این صنعت گردید.
بزرگترین شرکت گروه استخراج زغال سنگ
در حال حاضر شرکت زغال سنگ البرز شرقي با نماد زغالسنگ البرز با ارزش بازار حدود 33000 میلیارد تومان، بزرگترین شرکت این گروه به شمارمی‌رود.
آخرین شرکت پذیرش شده در گروه استخراج زغال سنگ
جدید ترین عضو ثبت شده در این گروه شرکت زغالسنگ پروده طبس با نماد كزغال است که حدود 6000 میلیارد تومان ارزش گزاری شده است و سهام آن به صورت عرضه اولیه دیماه 1399 در دسترس سرمایه گزارانقرار گرفته است.